Codex over het welzijn op het werk

Open de codex over welzijn op het werk.

De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitoefening van hun werk en haar uitvoeringsbesluiten, die in de Codex over het welzijn op het werk zijn samengebundeld, bevatten de erkenningsnormen voor afdelingen en departementen medisch toezicht.