CO2 meten in jouw woonzorgcentrum

Een CO2-meter kan helpen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te verminderen

Wanneer je jouw woonzorgcentrum goed ventileert en verlucht, wordt de kans op besmetting met het virus via de binnenlucht kleiner. Maar hoe weet je dat je genoeg ventileert en verlucht? De hoeveelheid CO2 in de binnenlucht is een maat voor de luchtverversing in een ruimte én CO2 kan je gemakkelijk meten met een CO2-meter. Hoe minder luchtverversing, hoe groter de hoeveelheid CO2 in de binnenlucht.  Hou je de concentratie CO2 onder de 900 ppm, dan heb je goede luchtverversing en is de kans kleiner dat virusdeeltjes zich opstapelen in de binnenlucht.  

Deze CO2-waarde is in overeenstemming met wat de codex over het welzijn op het werk voorschrijft in functie van preventie van COVID-19 en het Vlaamse Binnenmilieubesluit. 

Merken we hier wel nog bij op dat bij een lage lokaalbezetting de CO2-concentratie ook laag kan zijn ongeacht de ventilatie. Bovendien hebben zowel het aantal besmette personen in de ruimte als de tijd die je in een ruimte doorbrengt, een sterk bepalende impact op het besmettingsrisico. 

Blijf daarom ventileren en verluchten, zelfs wanneer er weinig mensen in een ruimte aanwezig zijn, zowel voor, tijdens als na hun aanwezigheid.   

Ik meet hoge CO2 waarden. Is de kans groter dat bewoners en personeel besmet geraken?

Hoge CO2-waarden betekenen dat de lucht onvoldoende wordt ververst. Hoe minder de lucht ververst wordt, hoe meer virusdeeltjes zich opstapelen in de binnenlucht.  Het aantal virusdeeltjes in de binnenlucht hangt af van: 

  • het aantal besmette personen in de ruimte 

  • het (correct) dragen en gebruiken van een mondneusmasker door deze besmette personen 

  • het aantal microdruppels  dat deze besmette personen uitstoten. Deze druppels komen vooral vrij door (luid) te praten, te hoesten en te niezen. Het aantal druppels hangt ook af van de activiteit. 

Het correct dragen en gebruiken van mondmaskers biedt niet alleen bescherming tegen de inademing van geïnfecteerde druppels, maar zorgt er ook voor dat er minder geïnfecteerde druppels in een ruimte terechtkomen. Hoe minder geïnfecteerde druppels in de binnenlucht, hoe kleiner het risico op besmetting via de binnenlucht. 

Het risico op luchtgedragen transmissie hangt af van het aantal virusdeeltjes in de ruimte en de tijd die in die ruimte wordt doorgebracht.  

Hou het aantal en de duur van de overschrijdingen (meer dan 900 ppm CO2) zo beperkt mogelijk en zoek naar oplossingen:  

• Zet ramen en deuren verder open of zet meer ramen en deuren open. Opgelet van kamers waar bewoners met een vermoedelijke of bevestigde COVID-19 besmetting geïsoleerd worden of lokalen waar meerdere personen met een vermoedelijke of bevestigde COVID-19 gecohorteerd worden, moet de deur steeds gesloten worden. 

• Laat minder bewoners/bezoekers/personeel toe in de gemeenschappelijke lokalen en zet meer ramen open. Ook tussen wissel van gebruikers in gemeenschappelijke lokalen. 

Als overschrijdingen meermaals per dag voorkomen, signaleer dit aan de verantwoordelijke voor het opvolgen van de binnenlucht (directie, preventieadviseur).  

Als de kamers/lokalen mechanisch worden geventileerd, is er mogelijks een probleem met het ventilatiesysteem. Mogelijks moet de onderhoudsfirma gecontacteerd worden. 

CO2 en COVID-19

Iedereen ademt CO2 uit. Hoe meer mensen, hoe meer uitgeademde CO2 zich in een ruimte opstapelt. In drukbezette ruimten kan CO2 gebruikt worden als indicator voor de binnenluchtkwaliteit en als maat voor luchtverversing. Er is minder kans dat virusdeeltjes zich opstapelen in de binnenlucht van jouw woonzorgcentrum als de lucht voldoende ververst wordt.   

Tips voor directies en preventieadviseurs

Als directie of preventieadviseur kan je het gebruik van een CO2-meter in jouw woonzorgcentrum aanmoedigen en ondersteunen en zo mee zorgen voor verse lucht in alle lokalen. 

Het effect van het gebruik van een CO2-meter op het ventilatie-en verluchtingsgedrag in een woonzorgcentrum

Zorg en Gezondheid heeft ruime ervaring met het gebruik van CO2-meters.  

Tips om een goede CO2-meter aan te kopen

Er is een groot aanbod van CO2-meters op de markt. Voordat je een meter aankoopt of intekent op een groepsaankoop kijk je best na of de aangeboden meter kwaliteitsvol is en geschikt om in jouw woonzorgcentrum te gebruiken. Wij maakten voor jou een lijst op met tips waar je op moet letten bij de aankoop.

Tips wat je moet weten over jouw CO2-meter

Heb je een CO2-meter uitgeleend of aangekocht? Er zijn een aantal zaken die je moet weten over jouw CO2-meter zodat je vlot aan de slag kan. Lees onze tips.

Tips om aan de slag te gaan met een CO2-meter in jouw woonzorgcentrum

Alles nagekeken? Dan kan je aan de slag! Wij helpen je graag met onze tips! 

Ontleen of koop een CO2-meter aan via het logo

Bij het lokaal gezondheidsoverleg (Logo) kan je een gratis CO2-meter ontlenen of intekenen op een groepsaankoop: 

  • Neem contact op met de medisch milieukundige bij het logo uit jouw regio om de uitleenmogelijkheden en -periode na te gaan van een CO2-meter 

  • Ga hier naar de groepsaankoop CO2-meters georganiseerd door het Logo