CIRRO

CIRRO staat voor Communicatie, Interactie, Resultaatgerichtheid, Registratie en 0ndersteuning. Het is een online platform dat toelaat de werking van de Logo’s en betrokkenen te ondersteunen, op te volgen, te evalueren en aan te sturen. Het platform stimuleert niet alleen de gegevensuitwisseling tussen Logo’s onderling, maar ook tussen Logo’s, partnerorganisaties en de Vlaamse overheid.

Voor partnerorganisaties en organisaties met terreinwerking

Vanaf jaarplannen 2017 (nieuwe versie CIRRO 6.0 is in productie sinds begin maart 2020).  

Aanloggen kan op www.cirro.be. Zie aanmelden in CIRRO.

Het online platform laat toe de werking van de partnerorganisaties en organisaties met terreinwerking via thema’s, resultaatgebieden, operationele doelstellingen, methodieken, feedback en indicatoren zichtbaar te maken, aan te sturen en op te volgen zoals vermeld in de beheersovereenkomsten.

Via actie/project, jaarplan, jaarverslag (kwalitatief en kwantitatief), ontwikkeling van kwaliteitsvolle methodieken wordt teruggekoppeld naar de Vlaamse overheid.

Voor de Logo’s en de organisaties met een ondersteuningsaanbod voor de Logo’s

Het online platform laat toe de werking van de Logo’s en betrokkenen te ondersteunen, op te volgen, te evalueren en aan te sturen. Het platform stimuleert niet alleen de gegevensuitwisseling tussen Logo’s onderling, maar ook tussen Logo’s, partnerorganisaties en de Vlaamse overheid.

Voor Centra Geestelijke Gezondheidszorg

Vanaf beleidsplan 2018-2020 wordt CIRRO in gebruik genomen in juni 2017.

Aanloggen kan op www.cirro.be. Zie aanmelden in CIRRO.

Het online platform laat toe de kerntaken van de CGG via thema’s, operationele doelstellingen en voortgang zichtbaar te maken en op te volgen voor cliëntenwerking, preventie, dienstverlening en specifieke werkingen.

Via actie/project, beleidsplan en voortgangsrapport wordt teruggekoppeld naar de Vlaamse overheid.

In bijlage vind je de eerste versie van de referentiekaart voor CGG:

pdf bestandCIRRO - referentiekaart gebruikers CGG voor invullen van acties (342 kB)

pdf bestandCIRRO - referentiekaart gebruikers CGG voor invullen van acties preventie.pdf (577 kB)

Draaiboek en handleidingen

Neem als gebruiker het CIRRO draaiboek door. Daarin staat uitleg over de gebruikte basiselementen in het platform en de manier waarop gebruikers met hun rechten en plichten moeten omgaan om het platform zo goed mogelijk te gebruiken. Daarnaast is er de handleiding voor gebruik van CIRRO. Er is een handleiding voor Logo’s en voor (partner)organisaties met een kwaliteitsvol ondersteuningsaanbod voor de Logo’s. Binnenkort zal hier tevens een handleiding voor de context van de partnerorganisaties en organisaties met terreinwerking beschikbaar zijn.

Download ook de release notes waar van toepassing. Dit document bevat een overzicht van de wijzigingen ten opzichte van de vorige versie.

Aanmelden in CIRRO

Vanaf CIRRO versie 5.0 gebeurt het aanmelden voor alle organisaties die deel uitmaken van het online platform CIRRO via eID.

Het beheer van de gebruikers gebeurt via eHealth door de organisatie zelf.  Dat geldt ook voor de Logo’s, en is mogelijk vanaf 15 maart 2016.
Volg de 4 stappen in de Handleidingen voor het toegangsbeheer tot CIRRO.

Start tijdig met het toegangsbeheer voor uw organisatie. Zo hebben uw gebruikers tijdig toegang tot CIRRO 5.0.
Voor eventuele vragen hieromtrent: cirro@zorg-en-gezondheid.be.