Cijfers over meldingsplichtige infectieziekten 2006-2018

Op deze pagina vindt u cijfers over meldingsplichtige infectieziekten en rapporten over meldingsplichtige infectieziekten. De cijfers over infectieziekten worden maandelijks geactualiseerd en telkens gebeurt er een eindvalidatie van de jaarcijfers in het eerste trimester van het daaropvolgende jaar.

Overzicht meldingsplichtige infectieziekten

Stand van zaken tot en met augustus 2018

Jaar 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Aantal inwoners (in miljoen)     6,47 6,43 6,41 6,38 6,35
Anthrax 0 0 0 0 0 0 0
Bof            3240 2542
Botulisme  0 0 0 1 1 0 0
Brucellose  1 3 2 5 4 3 3
Chikungunya3 1 0 1 3 3 0 0
Cholera  1 0 1 0 0 0 0
Dengue3 0 0 11 11 11 28 11
Difterie  0 1 2 0 0 0 1
Enterohemorragische E.coli-infecties 43 93 61 55 34 60 54
Gastro-enteritis 1 44 108 86 58 69 65 52
Gele koorts  0 0 0 0 0 0 0
Gonorroe  1198 1797 1667 1590 1371 1162 958
H.influenzae type b invasieve infecties  2 2 1 8 7 6 4
Hepatitis A  51 358 66 61 111 97 84
Hepatitis B (acuut)  22 30 33 36 51 48 43
Humane infectie met aviaire/nieuw subtype influenza2 0 0 0 0 0 0 0
Legionellose  92 137 100 88 80 68 67
Leptospirose 5 9          
Malaria3 0 0 0 1 0 0 0
Mazelen 31 41 21 6 47 8 29
Meningokokken invasieve infecties  53 60 59 59 53 69 75
Pertussis 646 1108 1060 1129 1055 650 348
Pest  0 0 0 0 0 0 0
Pokken  0 0 0 0 0 0 0
Poliomyelitis  0 0 0 0 0 0 0
Psittacose  3 8 6 5 10 4 2
Q-koorts 4 9 9 8 12 13 15
Rabiës 0 0 0 0 0 0 0
Salmonella typhi of S. paratyphi 7 16 20 12 22 7 9
SARS  0 0 0 0 0 0 0
Scabiës, collectieve infectie 45 117          
Shigella-infectie 180 207          
Streptococcus pyogenes, invasieve infectie 26 48          
Syfilis  678 938 671 663 631 447 391
Tuberculose  299 388 441 422 419 421 417
Tularemie 0 1 1 0 0 0 0
Virale hemorragische koorts 0 0 0 0 0 0 0
Vlektyfus4 1 3 1 2 0 0 0
Voedselinfecties5 14 24 16 31 33 25 20
West Nijlvirus3 0 0 0 0 0 0 0
Zikavirusinfectie3 0 0          
Zorginfecties 7 8          
TOTAAL 3454 5514 4336 4254 4024 6421 5125
 1. collectiviteit: ruimer dan een gezinssituatie
 2. pandemische variant A/H1N1v wordt niet meer als nieuw beschouwd
 3. waarbij vermoed wordt dat de besmetting heeft plaatsgevonden op het Europees continent
 4. Rickettsia prowazekii- of Rickettsia typhi- infecties
 5. vanaf 2 gevallen

Alle cijfers 2006-2018: xlsx bestandMeldingen infectieziekten Vlaanderen (190 kB)
Bron: Agentschap Zorg en Gezondheid, infectieziektebestrijding, http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers/

Over deze cijfers

Deze cijfers zijn ingedeeld naar meldingsdatum en bevatten de waarschijnlijke en bevestigde gevallen van infectieziekten.

Van 2006 tot en met 2009 gebeurde de registratie van meldingsplichtige infectieziekten op basis van het profylaxedecreet.

Vanaf het najaar van 2009 tot en met nu gebeurt deze registratie op basis van de huidige regelgeving over meldingsplichtige infectieziekten. Dit betekent dat zowel de lijst van meldingsplichtige infectieziekten als de wijze van registratie voor bepaalde meldingsplichtige infectieziekten als volgt veranderde:

 • Wij registreren vanaf dan alleen nog de acute vorm van hepatitis B. 
 • Een cluster van een voedselinfectie wordt vanaf twee gevallen in plaats vanaf drie gevallen geregistreerd.
 • Voor tuberculose gaat het over een absoluut cijfer dat zowel de mogelijke, waarschijnlijke als bevestigde gevallen bevat.
 • Bof was van 16 juni 2012 tot en met eind oktober 2013 een tijdelijke meldingsplichtige infectieziekte. Tijdens een epidemie wordt niet ieder geval door laboratoriumonderzoeken bevestigd, daardoor werd een klinisch geval van bof als een waarschijnlijk geval geregistreerd en meegeteld in de cijfers.

De registratie van meldingsplichtige infectieziekten is een van de belangrijkste bronnen voor cijfers over het voorkomen van infectieziekten in Vlaanderen en België.

 • Voor sommige infectieziekten die ernstig zijn of een ernstiger verloop kennen ligt de registratie hoger.
 • Voor andere infectieziekten leidt deze registratie tot een onderschatting van het aantal mensen met een infectieziekte door onderdiagnose of onderrapportage.
  • Onderdiagnose komt voor bij sommige infectieziekten als gevolg van een asymptomatisch verloop van de ziekte of bij mensen die geen contact hebben met de gezondheidszorg.
  • Onderrapportage komt voor bij sommige infectieziekten door een verkeerde diagnose van de ziekte, niet of onvolledige rapportage aan Zorg en Gezondheid dat verantwoordelijk is voor de registratie.

Statistiek over meldingsplichtige infectieziekten Vlaanderen en cijfers in beeld 2009-2016

Voor wie zelf aan de slag wil met cijfers over meldingsplichtige infectieziekten, stellen we hier zowel rapporten, tabellen als (ruwe) gegevens over meldingsplichtige infectieziekten ter beschikking.

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009