Cijfers over doodsoorzaken (2017)

Welke cijfers vindt u in deze rubriek?

Onder deze rubriek vindt u cijfers over aandoeningen en andere doodsoorzaken waardoor Vlamingen overlijden. De starttabellen in dit deel geven altijd een overzicht aan de hand van absolute en direct gestandaardiseerde cijfers voor zowel mannen als vrouwen.

De absolute cijfers duiden aan wat de meest voorkomende oorzaken zijn. De gestandaardiseerde cijfers (ASR-E) neutraliseren de verschillende leeftijdsverdelingen in de mannelijke en vrouwelijke populatie en tussen de verschillende jaren. Zo kunnen de cijfers voor mannen en vrouwen en tussen afzonderlijke registratiejaren vergeleken worden.

Overzicht van de meest voorkomende doodsoorzaken

Hart- en vaatziekten waren tot 2004 de meest voorkomende doodsoorzaak zowel bij mannen als bij vrouwen, gevolgd door nieuwvormingen en ziekten van het ademhalingsstelsel. Sinds 2005 veroorzaakten nieuwvormingen bij mannen meer sterfgevallen dan hart- en vaatziekten.

  • Van de 30.622 mannen die overleden in 2017 stierf 30% aan een nieuwvorming (waarvan kwaadaardige nieuwvormingen of kankers het overgrote deel uitmaakten), 26% stierf ten gevolge van een cardiovasculaire aandoening, en 12% ten gevolge van ziekten van het ademhalingsstelsel.
  • Van de 31.239 vrouwen die overleden in 2017 stierf 30% aan een cardiovasculaire aandoening, 24% ten gevolge van nieuwvormingen, en 13% ten gevolge van psychische of neurologische aandoeningen.
Absoluut aantal sterfgevallen en direct gestandaardiseerd sterftecijfer (ASR-E per 100.000 inwoners) voor 7 grote doodsoorzakengroepen, mannen en vrouwen, Vlaams Gewest, 2017
Doodsoorzaak

ICD-10 code

Mannen Vrouwen Totaal
  absoluut ASR-E absoluut ASR-E absoluut ASR-E
Totaal - Alle doodsoorzaken 30.622 1.107,60 31.239 747,34 61.861 899,57
Bepaalde infectieziekten

A00-B99

467 17,08 594 13,63 1.061 15,35
Kanker en andere nieuwvormingen

C00-D48

9.267 315,22 7.388 193,03 16.655 244,14
Psychische en neurologische aandoeningen

F00-G99

2.945 108,69 4.176 95,83 7.121 101,90
Ziekten van het hart- en vaatstelsel

I00-I99

8.092 303,48 9.380 214,72 17.472 251,85
Ziekten van het ademhalingsstelsel

J00-J99

3.758 143,76 3.156 73,64 6.914 100,46
Uitwendige doodsoorzaken

V00-Y89

2.054 69,29 1.435 37,03 3.489 52,18
Andere doodsoorzaken

Overige codes

4.039 150,10 5.110 119,47 9.149 133,69

Verdeling doodsoorzakengroepen, absoluut aantal, mannen en vrouwen, Vlaams Gewest, 2017

Verdeling doodsoorzakengroepen, absoluut aantal, mannen en vrouwen, Vlaams Gewest, 2017
Download deze cijfers en meer details:xlsx bestandCijfers over doodsoorzaken (2017) (246 kB)
Bron: Alle sterftecertificaten, Vlaams Gewest, 2017
Meer over de methode: Verklaring: Directe standaardisatie

Welke overlijdens worden meegeteld en welke niet?

De sterftecertificaten opgemaakt in Vlaamse (en Brusselse) gemeenten vormen de basis van al onze analyses over sterfte en doodsoorzaken. Bij elk overlijden moet een arts de dood vaststellen, en op een overlijdenscertificaat invullen wat de oorzaak was van het overlijden. Daarbij kunnen verschillende aandoeningen of trauma's worden ingevuld. Alle doodsoorzaken worden dan volgens internationale regels (deels automatisch) omgezet in codes. In de figuren en tabellen op deze site wordt enkel de onderliggende (eigenlijke, oorspronkelijke) doodsoorzaak geanalyseerd, tenzij anders vermeld. Die onderliggende doodsoorzaken worden opgedeeld in 2 grote groepen: natuurlijke doodsoorzaken (ziekten) en uitwendige doodsoorzaken (ongevallen, suïcide, homicide).

Databestand: Sterftecertificaten personen van 1 jaar of ouder

Bij een overlijden vult de arts die het overlijden vaststelt de A, B en C-strook van het overlijdenscertificaat in. Een gemeenteambtenaar vult de D-strook in. De gemeente waar het overlijden heeft plaats gevonden, stuurt de B-, C- en D-stroken maandelijks op naar Zorg en Gezondheid, de A-strook blijft in de gemeente. Zorg en Gezondheid ontvangt zo de sterftecertificaten van alle Vlaamse (en Brusselse) gemeenten.

Statistiek van de doodsoorzaak

Voor wie zelf aan de slag wil met de sterftecijfers, stellen we hier ook de ruwe gegevens i.v.m. de onderliggende (oorspronkelijke) doodsoorzaken ter beschikking.

Het aantal overlijdens wordt weergegeven per geslacht, per onderliggende doodsoorzaak en per leeftijd. Ook de bevolkingsopbouw van het betreffende jaar staat in hetzelfde rekenbladformaat (Excel). Zo is het eenvoudig zelf de gewenste cijfers te berekenen.

Statistiek van de doodsoorzaken 2018

Door de COVID-19-pandemie heeft Zorg en Gezondheid nog geen uitgebreide statistische analyse kunnen doen van de doodsoorzaken in 2018. De basiscijfers per doodsoorzaak zijn wel beschikbaar:

xlsx bestandStatistiek van de doodsoorzaken in 2018 (voorlopig) (156 kB)

Vorige jaren

Als u nog oudere cijfers wenst kan u ons altijd contacteren.