Cijfers over doodsoorzaken (2016)

Welke cijfers vindt u in deze rubriek?

Onder deze rubriek vindt u cijfers over aandoeningen en andere doodsoorzaken waardoor Vlamingen overlijden. De starttabellen in dit deel geven altijd een overzicht aan de hand van absolute en direct gestandaardiseerde cijfers voor zowel mannen als vrouwen.

De absolute cijfers duiden aan wat de meest voorkomende oorzaken zijn. De gestandaardiseerde cijfers (ASR-E) neutraliseren de verschillende leeftijdsverdelingen in de mannelijke en vrouwelijke populatie en tussen de verschillende jaren. Zo kunnen de cijfers voor mannen en vrouwen en tussen afzonderlijke registratiejaren vergeleken worden.

Overzicht van de meest voorkomende doodsoorzaken

Hart- en vaatziekten waren tot 2004 de meest voorkomende doodsoorzaak zowel bij mannen als bij vrouwen, gevolgd door nieuwvormingen en ziekten van het ademhalingsstelsel. Sinds 2005 veroorzaakten nieuwvormingen bij mannen meer sterfgevallen dan hart- en vaatziekten.

  • Van de 30.092 mannen die overleden in 2016 stierf 32% aan een nieuwvorming (waarvan kwaadaardige nieuwvormingen of kankers het overgrote deel uitmaakten), 27% stierf ten gevolge van een cardiovasculaire aandoening, en 11% ten gevolge van ziekten van het ademhalingsstelsel.
  • Van de 30.264 vrouwen die overleden in 2016 stierf 31% aan een cardiovasculaire aandoening, 24% ten gevolge van nieuwvormingen, en 13% ten gevolge van psychische en neurologische aandoeningen.
Absoluut aantal sterfgevallen en direct gestandaardiseerd sterftecijfer (ASR-E per 100.000 inwoners) voor 7 grote doodsoorzakengroepen, mannen en vrouwen, Vlaams Gewest, 2016
Doodsoorzaak

ICD-10 code

Mannen Vrouwen Totaal
  absoluut ASR-E absoluut ASR-E absoluut ASR-E
Totaal - Alle doodsoorzaken 30.092 1.113,04 30.264 744,82 60.386 902,29
Bepaalde infectieziekten

A00-B99

387 15,04 530 12,88 917 13,69
Kanker en andere nieuwvormingen

C00-D48

9.507 330,99 7.305 194,00 16.812 251,52
Psychische en neurologische aandoeningen

F00-G99

2.762 102,96 3.920 92,34 6.682 98,36
Ziekten van het hart- en vaatstelsel

I00-I99

8.027 308,93 9.344 220,45 17.371 259,02
Ziekten van het ademhalingsstelsel

J00-J99

3.449 134,25 2.770 67,18 6.219 92,75
Uitwendige doodsoorzaken

V00-Y89

2.095 71,76 1.420 37,31 3.515 53,41
Andere doodsoorzaken

Overige codes

3.865 149,11 4.975 120,67 8.840 133,56

Procentuele verdeling doodsoorzakengroepen, mannen en vrouwen, Vlaams Gewest, 2016

Procentuele verdeling absoluut aantal sterfgevallen naar doodsoorzakengroepen (2016)
Download deze cijfers en meer details:xlsx bestandCijfers over doodsoorzaken (2016) (238 kB)
Bron: Alle sterftecertificaten, Vlaams Gewest, 2016
Meer over de methode: Verklaring: Directe standaardisatie

Welke overlijdens worden meegeteld en welke niet?

De sterftecertificaten opgemaakt in Vlaamse (en Brusselse) gemeenten vormen de basis van al onze analyses over sterfte en doodsoorzaken. Bij elk overlijden moet een arts de dood vaststellen, en op een overlijdenscertificaat invullen wat de oorzaak was van het overlijden. Daarbij kunnen verschillende aandoeningen of trauma's worden ingevuld. Alle doodsoorzaken worden dan volgens internationale regels (deels automatisch) omgezet in codes. In de figuren en tabellen op deze site wordt enkel de onderliggende (eigenlijke, oorspronkelijke) doodsoorzaak geanalyseerd, tenzij anders vermeld. Die onderliggende doodsoorzaken worden opgedeeld in 2 grote groepen: natuurlijke doodsoorzaken (ziekten) en uitwendige doodsoorzaken (ongevallen, suïcide, homicide).

Databestand: Sterftecertificaten personen van 1 jaar of ouder

Bij een overlijden vult de arts die het overlijden vaststelt de A, B en C-strook van het overlijdenscertificaat in. Een gemeenteambtenaar vult de D-strook in. De gemeente waar het overlijden heeft plaats gevonden, stuurt de B-, C- en D-stroken maandelijks op naar Zorg en Gezondheid, de A-strook blijft in de gemeente. Zorg en Gezondheid ontvangt zo de sterftecertificaten van alle Vlaamse (en Brusselse) gemeenten.

Statistiek van de doodsoorzaak

Voor wie zelf aan de slag wil met de sterftecijfers, stellen we hier ook de ruwe gegevens i.v.m. de onderliggende (oorspronkelijke) doodsoorzaken ter beschikking.

Het aantal overlijdens wordt weergegeven per geslacht, per onderliggende doodsoorzaak en per leeftijd. Ook de bevolkingsopbouw van het betreffende jaar staat in hetzelfde rekenbladformaat (Excel). Zo is het eenvoudig zelf de gewenste cijfers te berekenen.

Als u nog oudere cijfers wenst kan u ons altijd contacteren.