Cijfers Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg

Met behulp van de EPD-registratie verzamelden we gegevens over het zorggebruik van centra voor geestelijke gezondheidszorg. Alle CGG stuurden hun gegevens binnen.

  • Hieronder vindt u de belangrijkste cijfers en conclusies.
  • Rechts vindt u het volledige rapport met uitgebreidere cijfers en grafieken. Onderaan staan de excelbestanden.
Kenmerken van de zorg in een CGG

In 2018 kregen 54.601 personen hulp in een CGG. Dit zijn er 2.183 minder dan in 2017, een daling met 4%.

  • In de periode 2013-2016 steeg het aantal cliënten gemiddeld met 1% per jaar. Sinds 2017 daalde het.
  • Er zijn 1.012 zorgperiodes meer dan er cliënten zijn. Sommige cliënten kennen per jaar meer dan 1 zorgperiode: als iemand een behandeling krijgt voor 2 verschillende problemen, of een behandeling in het begin van het jaar en een op het einde, zijn dat 2 afzonderlijke zorgperiodes

Anderzijds zien we wel een stijging in de duur van de behandeling en een stabilisering van het aantal hulpactiviteiten.

  • Gemiddeld was een persoon in 2018 tijdens 1 zorgperiode aanwezig op 7,0 hulpactiviteiten.

 

Raadpleeg het rapport
Tabel met belangrijkste cijfers voor 2013 en 2018
Kerncijfers hoofdcliënten CGG 2013 en 2018
  2013 2018
Aantallen voor hoofdcliënten    
aantal cliënten 56.711 54.601
aantal zorgperiodes 57.572 55.613

waarvan nieuw opgestart

30.061 27.228
gemiddelde duur (in dagen) van ...    
wachttijd tot intakegesprek (1e FTF in registratiejaar) 40 50
wachttijd tussen intakegesprek (1e FTF) en start behandeling (2e FTF in registratiejaar) 46 53
behandeling (van 1e FTF tot laatste FTF)    
Ontvangen zorg hoofdcliënten    
aantal hulpactiviteiten 523.469 507.498

waarvan doorgegane
waarvan doorgegane behandelingen

408.669
304.814
389.143
294.116
gemiddeld aantal hulpactiviteiten per zorgperiode 9,1 9,1

waarvan doorgegane
waarvan doorgegane behandelingen

7,1
5,3
7,0
5,3
Personeel (VTE) gefinancierd door enveloppe 795,0 811,6

Bron: EPD-registratiegegevens CGG, 2013, 2018 – voortgangsrapporten 2013, 2018

Databestand EPD

Elektronische patiëntendossiers CGG

Alle 20 centra geestelijke gezondheidszorg houden sinds 2007 een elektronisch patiëntendossier (EPD) bij. Daar halen we deze cijfers uit. De elektronische patiëntendossiers vervangen de arcaderegistratie die vroeger (2003-2007) werd gebruikt.

De verplichte registratie van enkele kenmerken van cliënten en activiteiten voor de Vlaamse overheid blijft van kracht (decreet van 18 mei 1999 betreffende de geestelijke gezondheidszorg).

Twee keer per jaar stuurt elk centrum een exportbestand naar Zorg en Gezondheid (en niet langer elke vestiging en antenne zoals bij de vroegere registratie via ‘Arcade’). In dit exportbestand staan enkel gecodeerde niet-identificeerbare gegevens: noch namen, noch adressen van cliënten worden meegedeeld.

Personeelscijfers CGG

Jaarlijks delen de CGG mee wie er op 1 januari van het jaar in hun centrum werkt in hun zogenaamde ‘voortgangsrapporten’. Al wie in een CGG werkt, moet hierin worden opgenomen. De functies variëren dan ook van poetshulp tot zelfstandige psychiaters.

Meer informatie over deze cijfers, over deelwerking en functies vindt u in de volledige rapporten (link bovenaan).