Cijfers Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg

Met behulp van de EPD-registratie werden gegevens over het zorggebruik van centra voor geestelijke gezondheidszorg verzameld. Alle CGG stuurden hun gegevens binnen.

  • Hieronder vindt u de belangrijkste cijfers en conclusies.
  • Rechts vindt u het volledige rapport met uitgebreidere cijfers en grafieken. Onderaan staan de Excelbestanden.
Kenmerken van de zorg in een CGG

In 2017 kregen 56.784 personen hulp in een CGG. Dit zijn er 1.117 minder dan in 2016, een daling met 2%.

  • In de periode 2013-2016 steeg het aantal cliënten gemiddeld met 1% per jaar.
  • Er zijn 1.020 zorgperiodes meer dan er cliënten zijn. Sommige cliënten kennen per jaar meer dan 1 zorgperiode: als iemand een behandeling krijgt voor 2 verschillende problemen, of een behandeling in het begin van het jaar en een op het einde, zijn dat 2 afzonderlijke zorgperiodes

Anderzijds zien we wel een stijging in de duur van de behandeling en een stabilisering van het aantal hulpactiviteiten.

  • Gemiddeld was een persoon in 2017 tijdens 1 zorgperiode aanwezig op 7,0 hulpactiviteiten.

 

Evolutie percentage voortijdige afbrekingen bij langdurige zorgperiodes, 2013-2017
Evolutie percentage voortijdige afbrekingen bij langdurige zorgperiodes, 2013-2017

Problematische afsluitingen van langdurige zorgperiodes

Een kwaliteitsvolle behandeling wordt afgesloten in wederzijds overleg tussen cliënt en hulpverlener, zeker bij "langdurige zorgperiodes" (cliënt ontving al meer dan 3 hulpactiviteiten). Wie al 4 FTF’s of meer had in een CGG en dan toch zonder kennisgeving besluit zijn eigen behandeling voortijdig stop te zetten, sluit zijn zorgperiode "problematisch" af.

  • Van alle langdurige zorgperiodes die werden afgesloten in 2017, gebeurde dit in 18,0% van de gevallen voortijdig zonder dat de cliënt het CGG hiervan op de hoogte bracht. Hij of zij daagde gewoon niet op voor de volgende afspraak en reageerde ook niet meer op contactpogingen van het CGG. Deze problematische afsluitingen piekten in 2014 (20,8%).
  • Daarnaast werden nog eens 3,5% van de langdurige zorgperiodes voortijdig afgesloten, d.i. tegen het advies van de hulpverlener. Deze cliënten brachten het CGG hiervan wel op de hoogte. Dit cijfer daalde de laatste 5 jaar van 4,1% in 2013 tot 3,5% in 2017.
  • Het totale aandeel voortijdig stopgezette langdurige zorgperiodes was in 2017 21,7%. Dit was het laagste cijfer sinds de start van de metingen (2008).
Tabel met belangrijkste cijfers voor 2016 en 2017
Kerncijfers hoofdcliënten CGG 2016-2017
  2016 2017
Aantallen voor hoofdcliënten    
aantal cliënten 57.901 56.784
aantal zorgperiodes 58.886 57.804

waarvan nieuw opgestart

30.050 29.174
gemiddelde duur (in dagen) van ...    
wachttijd tot intakegesprek (1e FTF in registratiejaar) 44 50
wachttijd tussen intakegesprek (1e FTF) en start behandeling (2e FTF in registratiejaar) 47 50
behandeling (van 1e FTF tot laatste FTF) 623 640
Ontvangen zorg hoofdcliënten    
aantal hulpactiviteiten 538.345 525.144

waarvan doorgegane
waarvan doorgegane behandelingen

415.385
312.555
403.533
301.625
gemiddeld aantal hulpactiviteiten per zorgperiode 9,1 9,1

waarvan doorgegane
waarvan doorgegane behandelingen

7,1
5,3
7,0
5,2
Personeel (VTE) gefinancierd door enveloppe 802,4 --

Bron: EPD-registratiegegevens CGG, 2016-2017 – voortgangsrapporten 2016

Databestand EPD

Elektronische patiëntendossiers CGG

Alle 20 centra geestelijke gezondheidszorg houden sinds 2007 een elektronisch patiëntendossier (EPD) bij. Daar halen we deze cijfers uit. De elektronische patiëntendossiers vervangen de arcaderegistratie die vroeger (2003-2007) werd gebruikt.

De verplichte registratie van enkele kenmerken van cliënten en activiteiten voor de Vlaamse overheid blijft van kracht (decreet van 18 mei 1999 betreffende de geestelijke gezondheidszorg).

Twee keer per jaar stuurt elk centrum een exportbestand naar Zorg en Gezondheid (en niet langer elke vestiging en antenne zoals bij de vroegere registratie via ‘Arcade’). In dit exportbestand staan enkel gecodeerde niet-identificeerbare gegevens: noch namen, noch adressen van cliënten worden meegedeeld.

Personeelscijfers CGG

Jaarlijks delen de CGG mee wie er op 1 januari van het jaar in hun centrum werkt in hun zogenaamde ‘voortgangsrapporten’. Al wie in een CGG werkt, moet hierin worden opgenomen. De functies variëren dan ook van poetshulp tot zelfstandige psychiaters.

Meer informatie over deze cijfers, over deelwerking en functies vindt u in de volledige rapporten (link bovenaan).