CGG Passant (Werkgroep Verder)

CGG Passant (Werkgroep Verder)

02 361 21 28
02 361 77 17

Werkgroep Verder is een deelwerking van CGG Passant en werd in Vlaanderen erkend als organisatie met terreinwerking voor de zorg voor nabestaanden na zelfdoding. De erkenning kadert in het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Werkgroep Verder richt zich op mensen met die een dierbare verloren als gevolg van een zelfdoding. Zij doet dit onder andere door het bevorderen van lotgenotencontact, zowel door contactdagen, online, als in gespreksgroepen. Werkgroep Verder zorg ook voor een uitgebreide informatie voorziening, gericht op nabestaanden na zelfdoding.

De expertise van Werkgroep Verder betreft de zorg voor nabestaanden van zelfdoding en de uitgifte en bekendmaking van de mediarichtlijnen.

Locatie

Werkgroep Verder, Nabestaanden na Zelfdoding
Beertsestraat 21
1500 Halle
België

Online

Beheersovereenkomst

Type organisatie

Organisatie met terreinwerking

Duur

1 januari 2012 - 31 december 2016 (verlengd tot 31 december 2018)

Budget

107.500 euro/jaar

Werkingsgebied

Vlaams gewest en het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad.

Doelgroepen

  • nabestaanden van zelfdoding;
  • hulpverleners, scholen, werkgevers en werknemers en andere intermediairen in contact komen met nabestaanden van zelfdoding;
  • journalisten, onderwijsinstellingen en mediaorganisaties;
  • partners in de preventie van zelfdoding zoals organisaties met terreinwerking, partnerorganisaties, logo’s, kabinet en administratie en de Vlaamse werkgroep suïcidepreventie;
  • andere hulpverleners;
  • de Vlaamse overheid;
  • de bevolking.

Resultaatgebieden

  1. het aanbod van informatie, documentatie en advies;
  2. de ontwikkeling van methodieken en materialen op vlak van de zorg voor nabestaanden na zelfdoding met inbegrip van het bewaken van communicatie over zelfdoding in de media;
  3. de zorg voor nabestaanden na zelfdoding; en het zorgen voor, bewaken en opvolgen van mediarichtlijnen.