CGG DAGG (Zorg voor suïcidepogers)

CGG DAGG (Zorg voor suïcidepogers)

011 54 23 62

De Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg vzw (DAGG  vzw) werd in Vlaanderen erkend als organisatie met terreinwerking voor de integrale zorg voor suïcidepogers. DAGG richt zich in dit kader tot eerste- en tweedelijnshulpverleners die in hun werking te maken hebben met jongeren en volwassenen die een poging tot zelfdoding hebben ondernomen.

De organisatie met terreinwerking 'Zorg voor Suïcidepogers' kadert in het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie. Zorg voor Suïcidepogers promoot goede praktijken t.a.v. patiënten en hun naasten die zich aanmelden in een algemeen ziekenhuis omwille van een suïcidepoging. Naast de medische opvang is de psychosociale zorg van de patiënt hier erg belangrijk. Binnen Zorg voor Suïcidepogers worden afspraken gemaakt zodat artsen en ziekenhuispersoneel goed kunnen samenwerken om ervoor te zorgen dat er een gedegen inschatting gebeurt van zorgbehoefte en risico op herval. Bovendien wordt de (veelal noodzakelijke) vervolgzorg na ontslag uit het algemeen ziekenhuis opgezet.

Locatie

DAGG Lommel
Koning Leopoldlaan 159
3920 Lommel
België

Online

Beheersovereenkomst

Type organisatie

Organisatie met terreinwerking

Duur

1 januari 2012 - 31 december 2016 (verlengd tot en met 31 december 2018)

Budget

140.000 euro/jaar

Werkingsgebied

Vlaams gewest en het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad.

Doelgroepen

  • voorzieningen waar personen na een suïcidepoging een beroep op doen zoals: spoedgevallendiensten van ziekenhuizen, psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen, psychiatrische ziekenhuizen, kinderziekenhuizen, andere opvangvoorzieningen, huisartsen, ambulante hulpverlening;
  • de Vlaamse overheid;
  • de bevolking.

Resultaatgebieden

  1. het aanbieden van informatie, documentatie en advies;
  2. het ontwikkelen van methodieken en materialen op vlak van de zorg voor personen na een suïcidepoging met inbegrip van de nazorg na ontslag uit het ziekenhuis;
  3. het implementeren van de zorg voor personen na een suïcidepoging met inbegrip van de nazorg na ontslag uit het ziekenhuis.