Centrum voor Kankeropsporing (terreinwerking)

Centrum voor Kankeropsporing (terreinwerking)

0800 60 160 (tussen 9-12u en 13-16u)

Het Centrum voor Kankeropsporing is een vereniging zonder winstoogmerk, opgericht op 13 november 2012. Het biedt expertise in de Vlaamse bevolkingsonderzoeken naar kanker. Deze vzw is gegroeid uit het Consortium van erkende regionale screeningscentra van de Vlaamse Gemeenschap. Het Centrum voor Kankeropsporing bestaat uit 5 afdelingen (zie contactgegevens onderaan deze pagina).

Locatie

Ruddershove 4
8000 Brugge
België

Online

Beheersovereenkomst bevolkingsonderzoek borstkanker

Type organisatie

Organisatie met terreinwerking

Duur

1 januari 2012 - 31 december 2016

Budget

700.000 euro forfaitair + 16,5 euro per gescreende vrouw

Werkingsgebied

Vlaams gewest en het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad.

Doelgroepen

 • vrouwen van 50 tot en met 69 jaar;
 • huisartsen, gynaecologen en radiologen;
 • mammografische eenheden;
 • eerste en tweede lezers in het programma;
 • Logo’s en lokale besturen en organisaties;
 • de Vlaamse overheid.

Resultaatgebieden

 1. het aanbieden van informatie, documentatie en advies over het bevolkingsonderzoek in het algemeen;
 2. het ondersteunen van de implementatie van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker, met inbegrip van deskundigheidsbevordering;
 3. de implementatie van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker.
Beheersovereenkomst bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Type organisatie

Organisatie met terreinwerking

Duur

1 januari 2013 - 31 december 2017

Budget

390.000 euro forfaitair + 0,6 euro te screenen vrouw

Werkingsgebied

Vlaams gewest en het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad.

Doelgroepen

 • vrouwen van 25 tot en met 64 jaar;
 • staalafnemers: huisartsen en gynaecologen;
 • andere actoren betrokken bij het Vlaams bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker, zoals laboratoria anatomopathologie;
 • de Vlaamse overheid

Resultaatgebieden

 1. aanbieden van informatie, documentatie en advies;
 2. ondersteunen van de implementatie van het Vlaams bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker bij vrouwen van 25 tot en met 64 jaar;
 3. het implementeren van het Vlaams bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker bij vrouwen van 25 tot en met 64 jaar;
 4. het toepassen van een operationeel informatiesysteem als vermeld in artikel 32, §1, van het decreet van 21 november 2003;
 5. het inhoudelijk en organisatorisch coördineren van bepaalde aspecten van het Vlaams bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker bij vrouwen van 25 tot en met 64 jaar.
Locaties

Afdeling Antwerpen

Centrum voor Kankerpreventie - Universiteit Antwerpen
Contactpersoon: dr. ir. Sofie Van Roosbroeck
Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk                                                 
T: 03 265 25 59

Afdeling Gent

Centrum voor Preventie en Vroegtijdige Opsporing van Kanker - Universiteit Gent
Contactpersoon: dr. Luc Bleyen
Campus Proeftuinstraat, Proeftuinstraat 86, 9000 Gent               
T: 09 332 36 36

Afdeling Brussel

Dienst Kankerpreventie en Opsporing - Vrije Universiteit Brussel
Contactpersoon: dr. Mathieu Goossens
Laarbeeklaan 101, 1090 Brussel                                                   
T: 02 477 56 18

Afdeling Leuven

Leuvens Universitair Centrum voor Kankerpreventie (LUCK) – Katholieke Universiteit Leuven
Contactpersoon: prof. Dr. Erik Van Limbergen
Kapucijnenvoer 33, 3000 Leuven                                                 
T: 016 33 23 10

Afdeling Brugge

Vroegtijdige Opsporing van Borstklierkanker vzw (VOB)  
Contactpersoon: dr. Hilde Goris
Ruddershove 4, 8000 Brugge                                                        
T: 050 32 70 60