Centrum voor Kankeropsporing (partnerorganisatie)

Centrum voor Kankeropsporing (partnerorganisatie)

0800 60 160 (tussen 9-12u en 13-16u)

Het Centrum voor Kankeropsporing is een vereniging zonder winstoogmerk, opgericht op 13 november 2012. Het biedt expertise in de Vlaamse bevolkingsonderzoeken naar kanker. Deze vzw is gegroeid uit het Consortium van erkende regionale screeningscentra van de Vlaamse Gemeenschap. Het Centrum voor Kankeropsporing bestaat uit 5 afdelingen (zie contactgegevens onderaan deze pagina).

Locatie

Ruddershove 4
8000 Brugge
België

Online

Beheersovereenkomst voor het bevolkingsonderzoek borstkanker

Type organisatie

Partnerorganisatie

Duur

1 januari 2012 - 31 december 2016

Budget

200.000 euro/jaar

Werkingsgebied

Vlaams gewest

Doelgroepen

  • vrouwen tussen 50 en 69 jaar;
  • mammografische eenheden en radiologen;
  • de Vlaamse overheid;
  • de Logo’s;
  • de individuele zorgaanbieders, in het bijzonder de huisartsen en gynaecologen.

Resultaatgebieden

  1. het aanbod van informatie, documentatie en advies;
  2. de ontwikkeling van methodieken en materialen die, wat effectiviteit betreft, wetenschappelijk onderbouwd worden;
  3. het uitbouwen en beheren van een operationeel informatiesysteem als vermeld in artikel 32, §1, van het decreet van 21 november 2003 (verder borstkankerregistratiesysteem te noemen);
  4. het inhoudelijk of organisatorisch coördineren van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker.
Locaties

Afdeling Antwerpen

Centrum voor Kankerpreventie - Universiteit Antwerpen
Contactpersoon: dr. ir. Sofie Van Roosbroeck
Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk                                                 
T: 03 265 25 59

Afdeling Gent

Centrum voor Preventie en Vroegtijdige Opsporing van Kanker - Universiteit Gent
Contactpersoon: dr. Luc Bleyen
Campus Proeftuinstraat, Proeftuinstraat 86, 9000 Gent               
T: 09 332 36 36

Afdeling Brussel

Dienst Kankerpreventie en Opsporing - Vrije Universiteit Brussel
Contactpersoon: dr. Mathieu Goossens
Laarbeeklaan 101, 1090 Brussel                                                   
T: 02 477 56 18

Afdeling Leuven

Leuvens Universitair Centrum voor Kankerpreventie (LUCK) – Katholieke Universiteit Leuven
Contactpersoon: prof. Dr. Erik Van Limbergen
Kapucijnenvoer 33, 3000 Leuven                                                 
T: 016 33 23 10

Afdeling Brugge

Vroegtijdige Opsporing van Borstklierkanker vzw (VOB)  
Contactpersoon: dr. Hilde Goris
Ruddershove 4, 8000 Brugge                                                        
T: 050 32 70 60