Centrum voor Kankeropsporing

Centrum voor Kankeropsporing

0800 60 160 (tussen 9-12u en 13-16u)

Het Centrum voor Kankeropsporing is een vereniging zonder winstoogmerk, opgericht op 13 november 2012. Het biedt expertise in de Vlaamse bevolkingsonderzoeken naar kanker. Deze vzw is gegroeid uit het Consortium van erkende regionale screeningscentra van de Vlaamse Gemeenschap. Het Centrum voor Kankeropsporing bestaat uit 5 afdelingen (zie contactgegevens onderaan deze pagina).

Beheersovereenkomst bevolkingsonderzoeken borstkanker, baarmoederhalskanker en dikkedarmkanker

Type organisatie

Organisatie met terreinwerking voor de bevolkingsonderzoeken naar kanker

Periode

1 januari 2018 - 31 december 2022

Beleidsthema's, doel Uitvoeren van de bevolkingsonderzoeken borstkanker, baarmoederhalskanker en dikkedarmkanker
Doelgroep en samenwerking
 • algemene bevolking;
 • personen met een verhoogd gezondheidsrisico en kansengroepen/personen met een lagere socio-economische status/groepen die gekenmerkt worden door een bijzondere kwetsbaarheid;
 • relevante partnerorganisaties en organisaties met terreinwerking;
 • Logo’s en gezondheids- en welzijnsorganisaties op de eerste lijn;
 • intermediairs:
  • zorgverstrekkers
  • werkomgeving: interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk, bedrijven
  • lokale besturen
 • Vlaamse overheid.
Resultaatgebieden
 1. Aanbieden van informatie, documentatie en advies

 2. Ontwikkelen van methodieken

 3. Dissemineren van methodieken

 4. Ondersteunen van de implementatie van methodieken, met inbegrip van deskundigheidsbevordering

 5. Uitvoeren van methodieken

Werkingsgebied Vlaams Gewest en het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad in functie van de bevoegdheden van de Vlaamse overheid

Toekenningsprocedure

Beheersovereenkomst na oproep van 15 december 2016 (Volgens BVR van 5/6/2009)

Subsidiëringswijze en bedrag Deze beheersovereenkomst wordt gesubsidieerd door middel van een combinatie van forfaitaire en variabele subsidie. Het forfaitair deel van de subsidie bedraagt voor het eerste werkingsjaar 4.500.000 euro. Het maximum van het variabele deel van de subsidie wordt jaarlijks vastgelegd in functie van de bedragen per parameter (zie beheersovereenkomst), het aantal uitgenodigde en gescreende personen in het voorgaande jaar, de verwachte groei aan participatie en de beschikbare budgettaire ruimte. Voor het eerste werkingsjaar is het maximum vastgelegd op 2.250.000 euro.
Belang/motivatie Organiseren van de drie bevolkingsonderzoeken naar kanker conform het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende bevolkingsonderzoek in het kader van ziektepreventie. Bij de organisatie houdt CvKO rekening met de gezondheidsdoelstelling, de voorgestelde preventiestrategieën en actieplan van de bevolkingsonderzoeken naar kanker.
Locaties

Afdeling Antwerpen

Centrum voor Kankerpreventie - Universiteit Antwerpen
Contactpersoon: dr. ir. Sofie Van Roosbroeck
Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk                                                 
T: 03 265 25 59

Afdeling Gent

Centrum voor Preventie en Vroegtijdige Opsporing van Kanker - Universiteit Gent
Contactpersoon: Marjan van Gurp
Campus UZ Gent, K3 -5de verdieping (ingang 42), 9000 Gent               
T: 09 332 83 33

Afdeling Brussel

Dienst Kankerpreventie en Opsporing - Vrije Universiteit Brussel
Contactpersoon: dr. Mathieu Goossens
Laarbeeklaan 101, 1090 Brussel                                                   
T: 02 477 54 65

Afdeling Leuven

Leuvens Universitair Centrum voor Kankerpreventie (LUCK) – Katholieke Universiteit Leuven
Contactpersoon: Prof. dr. Chantal Van Ongeval
Kapucijnenvoer 33, 3000 Leuven                                                 
T: 016 34 37 72

Afdeling Brugge

Vroegtijdige Opsporing van Borstklierkanker vzw (VOB)  
Contactpersoon: Els Vandemaele
Ruddershove 4, 8000 Brugge                                                        
T: 050 89 50 27