Centra voor kortverblijf type 3: wijzigingen door nieuw Woonzorgdecreet van 15 februari 2019

Het centrum voor kortverblijf type 3 is een nieuw type van voorziening. Het is een voorziening die respijtzorg aanbiedt aan ernstig zieke kinderen en jongeren tot en met 21 jaar.

Er kunnen op dit ogenblik nog geen aanvragen voor een voorafgaande vergunning (en daarna voor een erkenning) voor een centrum voor kortverblijf type 3 ingediend worden. Het nieuwe Woonzorgdecreet is namelijk nog niet van toepassing voor de centra voor kortverblijf type 3. De minister moet nog bepalen wanneer die nieuwe regeling in werking treedt voor de centra voor kortverblijf type 3. Daarvoor is nog geen datum vooropgesteld.

De subsidiëring van de twee bestaande respijteenheden wordt voorlopig verder geregeld via het overnamedecreet en het overnamebesluit. Die subsidiëring is vastgelegd in een revalidatieovereenkomst.