Centra voor kortverblijf type 2: wijzigingen door nieuw Woonzorgdecreet van 15 februari 2019

Het centrum voor kortverblijf type 2 is een nieuw type van voorziening. Het is een voorziening die respijtzorg aanbiedt aan specifieke doelgroepen vanaf 18 jaar, andere dan ouderen met een zorg- en ondersteuningsvraag:

  • personen met jongdementie;
  • personen met een levensbedreigende aandoening.

Er kunnen op dit ogenblik nog geen aanvragen voor een voorafgaande vergunning (en daarna voor een erkenning) voor een centrum voor kortverblijf type 2 ingediend worden. Initiatiefnemers moeten wachten tot de nieuwe procedurebesluiten (met de regels voor het aanvragen, wijzigen of overdragen van een voorafgaande vergunning of een erkenning) in werking getreden zijn.

Die procedurebesluiten zullen waarschijnlijk op 1 juli 2020 in werking treden. Zodra er meer duidelijkheid is over die procedures, wordt die informatie hier gepubliceerd.