Centra voor kortverblijf type 1: wijzigingen door nieuw Woonzorgdecreet van 15 februari 2019

Overgangsbepalingen voor centra voor kortverblijf naar centra voor kortverblijf type 1

  1. De centra voor kortverblijf type 1 die vanaf 1 januari 2020 een voorafgaande vergunning krijgen, moeten bij ingebruikname aan de nieuwe erkenningsvoorwaarden voldoen (in deel 2, hoofdstuk 2 van de Bijlage 8 van het "stambesluit" van 28 juni 2019). Dat geldt ook voor vervangingswoongelegenheden

  2. Centra voor kortverblijf die erkend zijn op 31 december 2019 worden van rechtswege erkend als centrum voor kortverblijf type 1.

  3. Ingediende erkenningsaanvragen voor centra voor kortverblijf waarover we op 31 december 2019 nog geen beslissing hebben genomen, behandelen we verder als centrum voor kortverblijf type 1 met toepassing van de vorige erkenningsvoorwaarden (in de Bijlage XI bij het Stambesluit van 24 juli 2009).

  4. Centra voor kortverblijf die op 31 december 2019 voorafgaand vergund zijn, erkennen we van rechtswege als centrum voor kortverblijf type 1 met toepassing van de vorige erkenningsvoorwaarden (in de Bijlage XI bij het Stambesluit van 24 juli 2009).

  5. Alle bovenstaande centra voor kortverblijf moeten op 31 december 2022 voldoen aan de nieuwe erkenningsvoorwaarden voor een centrum voor kortverblijf type 1. Die staan in artikel 38 van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019, artikel 4 van het Stambesluit van 28 juni 2019 en deel 2, hoofdstuk 2 van de Bijlage 8.

  6. In afwijking van punt 3 kan een centrum voor kortverblijf dat voorafgaand vergund is, onmiddellijk de erkenning aanvragen met toepassing van de nieuwe erkennings-voorwaarden vermeld in punt 4 op voorwaarde dat d voorziening dit uitdrukkelijk vraagt bij het insturen van de erkenningsaanvraag.

In dit decreet en uitvoeringsbesluiten worden bestaande en nieuwe vormen in de thuiszorg, de thuiszorgondersteunende en -aanvullende zorg en de residentiële ouderenzorg gecombineerd.