Centra voor herstelverblijf: wijzigingen door nieuw Woonzorgdecreet van 15 februari 2019

Erkende centra voor herstelverblijf

 1. Nieuwe centra voor herstelverblijf waarvoor vanaf 1 januari 2020 een erkenning wordt aangevraagd, moeten vanaf de ingangsdatum van de erkenning voldoen aan de neiuwe erkenningsvoorwaarden (in de Bijlage 9 van het "stambesluit" van 28 juni 2019). Deze regeling geldt ook voor centra voor herstelverblijf waarvoor de initiatiefnemer op 31 december 2019 beschikte over een voorafgaande vergunning maar pas na 31 december 2019 de erkenning aanvraagt.
  Uitzondering: aangemelde centra voor herstelverblijf die vanaf 1 januari 2020 de erkenning aanvragen.

 2. Ingediende erkenningsaanvragen voor een centrum voor herstelverblijf waarover op 31 december 2019 nog geen beslissing genomen werd en die vervolgens erkend werden als centrum voor herstelverblijf, moeten uiterlijk op 31 december 2022 voldoen aan de nieuwe erkenningsvoorwaarden (in de Bijlage 9 van het "stambesluit" van 28 juni 2019). Tot zolang moeten ze voldoen aan de erkenningsvoorwaarden vervat in de bijlage X bij het Stambesluit van 24 juli 2009.

 3. Centra voor herstelverblijf die op 31 december 2019 erkend waren, moeten uiterlijk op 31 december 2022 voldoen aan de nieuwe erkenningsvoorwaarden. Tot zolang moeten ze voldoen aan de erkenningsvoorwaarden vervat in de bijlage X bij het Stambesluit van 24 juli 2009.
  Uitzondering: centra voor herstelverblijf die uitgebaat werden vóór 1 januari 2010 en erkend waren op 31 december 2019 voldoen uiterlijk op 31 december 2040 aan artikel 26, 2° en 4° van Bijlage 9 van het "stambesluit" van 28 juni 2019. Tot zolang gelden volgende voorwaarden:

 • elke eenpersoonskamer heeft een netto-vloeroppervlakte van ten minste 12 m², sanitair niet inbegrepen;

 • elke tweepersoonskamer heeft een netto-vloeroppervlakte van ten minste 20 m², sanitair niet inbegrepen.

Aangemelde centra voor herstelverblijf

 1. Centra voor herstelverblijf die op 31 december 2019 aangemeld zijn én over minstens 30 verblijfseenheden beschikken, moeten uiterlijk op 31 december 2022 een ontvankelijke erkenningsvraag ingediend hebben. Dan kunnen ze erkend worden en moeten ze tegen 31 december 2022 voldoen aan de nieuwe erkenningsvoorwaarden van Bijlage 9 van het "stambesluit" van 28 juni 2019.
  Deze centra passen van rechtswege in de programmatie.
  Indien op 31 december 2022 geen ontvankelijke erkenningsaanvraag werd ingediend, kunnen deze centra niet langer als centrum voor herstelverblijf uitgebaat worden.

 2. Centra voor herstelverblijf die op 31 december 2019 aangemeld zijn én over minstens 15 en maximaal 29 verblijfseenheden beschikken, kunnen erkend worden als zij uiterlijk op 31 december 2025 het aantal verblijfseenheden uitgebreid hebben naar 30.
  Deze centra passen van rechtswege in de programmatie.
  Indien op 31 december 2025 geen ontvankelijke erkenningsaanvraag werd ingediend, kunnen deze centra niet langer als centrum voor herstelverblijf uitgebaat worden.

 3. Centra voor herstelverblijf die op 31 december 2019 aangemeld zijn én in eenzelfde gemeente of in één of meer aangrenzende gemeenten gelegen zijn, kunnen samengevoegd worden tot één centrum voor herstelverblijf van minstens 30 verblijfseenheden dat uiterlijk op 31 december 2025 erkend wordt.
  Deze centra passen van rechtswege in de programmatie.
  Indien op 31 december 2025 geen ontvankelijke erkenningsaanvraag werd ingediend, kunnen deze centra niet langer als centrum voor herstelverblijf uitgebaat worden.

 4. Centra voor herstelverblijf die op 31 december 2019 aangemeld zijn én over minder dan 15 verblijfseenheden beschikken, kunnen aangemeld blijven tot 31 december 2025.

 5. Centra voor herstelverblijf die op 31 december 2019 aangemeld zijn of die na 31 december 2019 aangemeld zijn op basis van een omgevingsvergunning, moeten uiterlijk op 31 december 2020 een afschrift van deze omgevingsvergunning bezorgen aan Zorg en Gezondheid.

 6. Aangemelde centra voor herstelverblijf die op basis van een verleende erkennings- of omvormingskalender kunnen worden omgevormd tot een andere woonzorgvoorziening, blijven aangemeld tot het kwartaal waarvoor de erkennings- of omzettingskalender werd verkregen.