Centra voor dagverzorging: wijzigingen door nieuw Woonzorgdecreet van 15 februari 2019

Dagverzorgingscentra niet-conform art. 51 van bijlage IX bij het besluit van 24 juli 2009

 1. Dagverzorgingscentra niet-conform art. 51 die erkend zijn op 1 januari 2020, worden van rechtswege erkend als centrum voor dagverzorging.

 2. Dagverzorgingscentra niet-conform art. 51 met een bijkomende erkenning voor de opvang van zorgafhankelijke personen die op 1 januari 2020 erkend zijn, worden van rechtswege erkend als centrum voor dagverzorging met een bijkomende erkenning voor zorgafhankelijke personen.

 3. Centra voor dagverzorging waarvoor vanaf 1 januari 2020 een voorafgaande vergunning verleend wordt moeten bij ingebruikname aan de neiuwe erkenningsvoorwaarden (in bijlage 7 van het "stambesluit" van 28 juni 2019) voldoen.

 4. Dagverzorgingscentra niet-conform artikel 51 die op 1 januari 2020 voorafgaand vergund zijn, behouden hun voorafgaande vergunning volgens de regelgeving die van toepassing was op 31 december 2019. Deze centra kunnen worden erkend als centrum voor dagverzorging als ze beantwoorden aan de nieuwe erkenningsvoorwaarden (in bijlage 7 van het "stambesluit" van 28 juni 2019).

 5. Dagverzorgingscentra niet-conform art. 51 zonder bijkomende erkenning die erkend zijn op 1 januari 2020 moeten uiterlijk op 31 december 2022 voldoen aan de nieuwe erkenningsvoorwaarden (in bijlage 7 van het "stambesluit" van 28 juni 2019). Tot dan moeten deze centra voldoen aan de vorige erkenningsvoorwaarden (bijlage IX van het vorige stambesluit).
  Uitzondering: centra die erkend zijn op 31 december 2019 beantwoorden uiterlijk op 31 december 2040 aan de nieuwe erkenningsvoorwaarden voor infrastructuur (in bijlage 7 van het "stambesluit" van 28 juni 2019).

 6. Dagverzorgingscentra niet-conform art. 51 met een bijkomende erkenning die erkend zijn op 1 januari 2020 moeten uiterlijk op 31 december 2022 voldoen aan de nieuwe erkenningsvoorwaarden en bijkomende erkenningsvoorwaarden (in bijlage 7 van het "stambesluit" van 28 juni 2019). Tot dan moeten deze centra voldoen aan de erkenningsvoorwaarden en bijkomende erkenningsvoorwaarden van bijlage IX van het vorige stambesluit.
  Uitzondering: centra die erkend zijn op 31 december 2019 beantwoorden uiterlijk op 31 december 2040 aan de nieuwe erkenningsvoorwaarden voor infrastructuur.

 7. Als over een aanvraag tot erkenning van een dagverzorgingscentrum niet-conform artikel 51 zonder bijkomende erkenning op 1 januari 2020 nog geen beslissing is genomen, wordt de aanvraag verder behandeld met toepassing van de erkenningsvoorwaarden die op 31 december 2019 van toepassing waren. In geval van erkenning moeten deze centra uiterlijk op 31 december 2022 voldoen aan de nieuwe erkenningsvoorwaarden (in bijlage 7 van het "stambesluit" van 28 juni 2019).
  Uitzondering: centra die erkend zijn op 31 december 2019 beantwoorden uiterlijk op 31 december 2040 aan de nieuwe erkenningsvoorwaarden.

 8. Als over een aanvraag voor een bijkomende erkenning van een dagverzorgingscentrum niet-conform artikel 51 op 1 januari 2020 nog geen beslissing is genomen, wordt de aanvraag verder behandeld met toepassing van de erkenningsvoorwaarden die op 31 december 2019 van toepassing waren. In geval van erkenning moeten deze centra uiterlijk op 31 december 2022 voldoen aan de nieuwe erkenningsvoorwaarden en bijkomende erkenningsvoorwaarden.
  Uitzondering: centra die erkend zijn op 31 december 2019 beantwoorden uiterlijk op 31 december 2040 aan de nieuwe erkenningsvoorwaarden voor infrastructuur.

Dagverzorgingscentra conform art. 51 van bijlage IX bij het besluit van 24 juli 2009

Dagverzorgingscentra conform art. 51 die erkend zijn op 1 januari 2020, worden van rechtswege erkend als centrum voor dagopvang van een dienst voor gezinszorg.

Dagverzorgingscentra conform en niet-conform artikel 51 van bijlage IX bij het besluit van 24 juli 2009 voor gebruikers met een chronische aandoening

 1. Dagverzorgingscentra niet-conform art. 51 voor gebruikers met een chronische aandoening die erkend zijn op 1 januari 2020, worden van rechtswege erkend als centrum voor dagverzorging.

 2. Centra voor dagverzorging die erkend zijn op 1 januari 2020 moeten uiterlijk op 31 december 2022 voldoen aan de nieuwe erkenningsvoorwaarden (in bijlage 7 van het "stambesluit" van 28 juni 2019).

 3. Tot dan moeten de centra voldoen aan de erkenningsvoorwaarden van bijlage IX van het vorige stambesluit.
  Uitzondering: centra die erkend zijn op 31 december 2019 beantwoorden uiterlijk op 31 december 2040 aan de nieuwe erkenningsvoorwaarden voor infrastructuur. 

Dagverzorgingscentra conform art. 51 die erkend zijn op 1 januari 2020, worden van rechtswege erkend als centrum voor dagopvang van een dienst voor gezinszorg.

Dagverzorgingscentra voor palliatieve verzorging

 1. Dagverzorgingscentra voor palliatieve verzorging zonder bijkomende erkenning die erkend zijn op 1 januari 2020, worden van rechtswege erkend als centrum voor dagverzorging.

 2. Dagverzorgingscentra voor palliatieve verzorging met een bijkomende erkenning voor gebruikers met een ernstige ziekte die erkend zijn op 1 januari 2020, worden van rechtswege erkend als centrum voor dagverzorging met een bijkomende erkenning voor gebruikers met een ernstige ziekte.

 3. Centra voor dagverzorging met een bijkomende erkenning voor gebruikers met een ernstige ziekte waarvoor vanaf 1 januari 2020 een voorafgaande vergunning verleend wordt moeten bij ingebruikname aan de nieuwe erkenningsvoorwaarden (in bijlage 7 van het "stambesluit" van 28 juni 2019).

 4. Dagverzorgingscentra voor palliatieve verzorging die op 1 januari 2020 voorafgaand vergund zijn, behouden hun voorafgaande vergunning volgens de regelgeving die van toepassing was op 31 december 2019. Deze centra kunnen worden erkend als centrum voor dagverzorging met een bijkomende erkenning voor gebruikers met een ernstige ziekte als ze beantwoorden aan de nieuwe erkenningsvoorwaarden en bijkomende erkenningsvoorwaarden (in bijlage 7 van het "stambesluit" van 28 juni 2019).

 5. Dagverzorgingscentra voor palliatieve verzorging zonder bijkomende erkenning die erkend zijn op 1 januari 2020 moeten uiterlijk op 31 december 2022 voldoen aan de  nieuwe erkenningsvoorwaarden. Tot dan moeten deze centra voldoen aan de erkenningsvoorwaarden van bijlage XV van het vprige stambesluit.
  Uitzondering: centra die erkend zijn op 31 december 2019 beantwoorden uiterlijk op 31 december 2040 aan de nieuwe erkenningsvoorwaarden voor infrastructuur.

 6. Dagverzorgingscentra voor palliatieve verzorging met een bijkomende erkenning die erkend zijn op 1 januari 2020 moeten uiterlijk op 31 december 2022 voldoen aan de nieuwe erkenningsvoorwaarden en bijkomende erkenningsvoorwaarden. Tot dan moeten deze centra voldoen aan de erkenningsvoorwaarden en bijkomende erkenningsvoorwaarden van bijlage XV van het vorige stambesluit.
  Uitzondering: dagverzorgingscentra voor palliatieve verzorging die erkend zijn op 31 december 2019 beantwoorden uiterlijk op 31 december 2040 aan de nieuwe erkenningsvoorwaarden voor infrastructuur.

 7. Als over een aanvraag tot erkenning van een dagverzorgingscentrum voor palliatieve verzorging zonder bijkomende erkenning op 1 januari 2020 nog geen beslissing is genomen, wordt de aanvraag verder behandeld met toepassing van de erkenningsvoorwaarden die op 31 december 2019 van toepassing waren. In geval van erkenning moeten deze centra uiterlijk op 31 december 2022 voldoen aan de nieuwe erkenningsvoorwaarden. Uitzondering: centra die erkend zijn op 31 december 2019 beantwoorden uiterlijk op 31 december 2040 aan de nieuwe erkenningsvoorwaarden voor infrastructuur.

 8. Als over een aanvraag voor een bijkomende erkenning van een dagverzorgingscentrum voor palliatieve verzorging op 1 januari 2020 nog geen beslissing is genomen, wordt de aanvraag verder behandeld met toepassing van de erkenningsvoorwaarden die op 31 december 2019 van toepassing waren. In geval van erkenning moeten deze centra uiterlijk op 31 december 2022 voldoen aan de nieuwe erkenningsvoorwaarden en bijkomende erkenningsvoorwaarden.
  Uitzondering: centra die erkend zijn op 31 december 2019 beantwoorden uiterlijk op 31 december 2040 aan de nieuwe erkenningsvoorwaarden voor infrastructuur.

In dit decreet en uitvoeringsbesluiten worden bestaande en nieuwe vormen in de thuiszorg, de thuiszorgondersteunende en -aanvullende zorg en de residentiële ouderenzorg gecombineerd.