Campagne 'U bent in goede handen'

Onder het moto 'U bent in goede handen' lanceerde Zorg en Gezondheid in 2009 de eerste campagne rond handhygiëne ter bestrijding van zorginfecties in de Vlaamse woonzorgcentra. Volgende edities waren er in 2010 en 2012. Woonzorgcentra kunnen gratis campagne- en sensibiliseringsmateriaal opvragen om de eigen personeelsleden ertoe aan te zetten een correcte handhygiëne na te streven in de strijd tegen zorginfecties.

Over de campagne

Zorginfecties

Zorginfecties zijn infecties die een bewoner of patiënt oploopt tijdens zijn verzorgingsproces, zowel in ziekenhuizen, woonzorgcentra als in de thuiszorg. Infecties met MRSA en andere resistente kiemen zijn daarbij de grootste boosdoeners. Hoewel niet alle zorginfecties te voorkomen zijn, kan een belangrijk deel ervan worden vermeden dankzij aangepaste maatregelen. Het gaat in de eerste plaats om een correcte en systematische toepassing van de standaard voorzorgsmaatregelen, waarbij handhygiëne cruciaal is.

Campagne en materialen

De campagne rond handhygiëne in woonzorgcentra heeft als doel de personeelsleden van die woonzorgcentra te informeren en te sensibiliseren met betrekking tot de risico's van zorginfecties. De campagne kadert in het Vlaams actieplan ter bestrijding van zorginfecties en is een initiatief van Zorg en Gezondheid in samenwerking met de koepelorganisaties FOS, FERUBEL, VVSG en Zorgnet Vlaanderen, de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu en het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV).

Tijdens de voorbije campagnes werd telkens een nieuwe focus gelegd m.b.t. het toepassen van correcte handhygiëne: basis van goede handhygiëne, wanneer en hoe correcte handhygiëne toepassen, wanneer handschoenen dragen, ... Dat resulteerde in een reeks affiches, folders en hygiënekaarten die gratis te bestellen zijn. Daarnaast biedt Zorg en Gezondheid ook een presentatie voor interne vorming aan, waarmee woonzorgcentra zelf aan de slag kunnen.

Download

Draaiboek infectiebeleid

In de loop van 2008-2009 werkten prof. dr. J. De Lepeleire (K.U.Leuven), dr. T. Van Houtte en dr. A. Beke (CRA regio Waasland) een draaiboek infectieziektebeleid verder uit op maat van de Vlaamse woonzorgcentra. Op vraag van Zorg en Gezondheid voerde prof. J. De Lepeleire nadien een wetenschappelijke fijnstelling door en gebeurde er een praktijktoetsing van het draaiboek door een aantal Vlaamse woonzorgcentra. De resultaten en conclusies uit deze praktijktoetsing van het draaiboek infectieziektebeleid voor de Vlaamse woonzorgcentra hebben geleid tot het bijsturen van het draaiboek.

Om een preventief infectieziektebeleid op een vlotte manier in uw woonzorgcentrum te kunnen ontwikkelen, stelt Zorg en Gezondheid het “Draaiboek infectiebeleid in de Vlaamse woonzorgcentra” (versie januari 2012) - met bijlagen - gratis te beschikking (draaiboek als PDF-bestand, de bijlagen als een gecomprimeerd ZIP-bestand). Sommige bijgevoegde documenten zijn Word-documenten om de integratie in de eigen werking van uw woonzorgcentrum te vergemakkelijken.

Download

 

Bestelling
Deze folder is momenteel uitgeput en weer beschikbaar vanaf de tweede helft van oktober.
Deze folder is momenteel uitgeput en weer beschikbaar vanaf de tweede helft van oktober.
Contactgegevens