Campagne rond vertrouwenspersonen binnen jeugdhulp

  • 12 mei 2017

Iedereen heeft al wel eens een vraag of een probleem. Ook jongeren in de jeugdhulp. Zij kunnen misschien terecht bij vrienden of bij ouders. Maar soms kunnen ouders hun kind onvoldoende ondersteunen bij zijn stappen in de hulpverlening of wil de jongere dat niet. Dan kunnen jongeren zich – ongeacht hun leeftijd – laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Vandaag start de campagne om dit bekend te maken.

Campagne

“Zotte dingen deel je met iedereen. Maar met wie kan je serieuze dingen delen als je het moeilijk hebt?” Dat is de slagzin van de campagne die zich rechtstreeks richt op jongeren en ouders in de jeugdhulp. De site mijnvertrouwenspersoon.be  geeft toegankelijke  informatie voor minderjarigen, ouders en  vertrouwenspersonen. 

Via sociale media wordt een filmpje verspreid dat jongeren attent maakt op hun recht op een vertrouwenspersoon in de jeugdhulp. Het campagnemateriaal wordt verdeeld naar alle diensten en organisaties in de jeugdhulp.  

Wat is een vertrouwenspersoon?

Dat is iemand waar de minderjarige vertrouwen in heeft en bij wie hij zich goed voelt. De vertrouwenspersoon luistert en kan deelnemen aan gesprekken. Hij  steunt waar het kan en helpt verwoorden wat de jongere niet gezegd krijgt. Hij kan contact opnemen met de hulpverlener(s) van de minderjarige. Kortom, hij ondersteunt bij de uitoefening van de rechten, zoals recht op informatie, recht op toegang tot het dossier, enz. 

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Elke jongere in de jeugdhulp heeft het recht om een vertrouwenspersoon aan te duiden. Zo'n vertrouwenspersoon kan een belangrijke schakel zijn om onderbrekingen of breuken in de hulpverlening te voorkomen en dus de continuïteit van het hulpproces te verbeteren.”​​

Wie kan vertrouwenspersoon zijn?  

Een jongere kan zijn vertrouwenspersoon vrij kiezen, al moet die wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Hij moet meerderjarig zijn en niets te maken hebben met de hulp die een jongere nu krijgt. Hij moet ook een blanco uittreksel uit het strafregister voorleggen.

De jongere kiest iemand met wie hij een goede band heeft, bij voorkeur uit het eigen netwerk.

Word je zelf door een minderjarige aangesproken om vertrouwenspersoon te worden, dan vind je meer informatie op www.mijnvertrouwenspersoon.be.

Wat betekent het voor de jongere?

Jongeren ondervinden steun bij iemand die ze vertrouwen, en kunnen hen vragen hen bij te staan bij moeilijkere momenten. Hierbij enkele uitspraken die van jongeren komen.

Marco vertelt: “Morgen heb ik een afspraak bij het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg. Ik zou graag mijn tante meenemen, want die kan goed verwoorden wat ik wil.”

Stefanie: “Ik voel mij niet zo goed in mijn vel en wil er graag met iemand van het CLB over praten. Maar ik durf niet alleen te gaan.” Vertrouwenspersonen zullen trachten de jongeren zo goed mogelijk bij te staan en te ondersteunen.

 

Bekijk het nieuwe sensibiliseringsfilmpje over de vertrouwenspersoon voor minderjarigen in de jeugdhulp. Het filmpje wil jongeren aanmoedigen na te gaan wat een vertrouwenspersoon voor hen kan betekenen.

Vanuit het filmpje kun je doorklikken naar mijnvertrouwenspersoon.be waar meer uitleg over de vertrouwenspersoon wordt gegeven.

Dit filmpje wordt verspreid via sociale media en via een mailing naar diensten en organisaties in de jeugdhulp. Stuur het zeker door!