Brochure Wonen en gezondheid

pdf bestandBrochure wonen en gezondheid (1.53 MB)

De oorzaken en gezondheidseffecten van een ongezond binnenmilieu zijn divers. Het aantal agentia en stoffen in het binnenmilieu is zeer groot en de samenstelling is zeer complex. Een volledige beschrijving vindt u in deze brochure.  

Zie ook