Brieven van de minister over de prijsbepaling in de ouderenzorg

pdf bestandBrief van de minister over de prijsbepaling in de ouderenzorg van 13 maart 2015 (413 kB)

In deze brief kondigt de minister aan dat prijsmededelingen binnenkort via het e-loket moeten gebeuren en overloopt hij de wijzigingen aan het MB van 12/08/2005.

pdf bestandBrief van de minister met toelichting bij de bevoegdheidsoverdracht van de prijsbepaling voor de ouderenvoorzieningen (1 MB)