Brieven over financiering ouderenzorg

Hier vindt u een overzicht van de brieven die naar de ouderenvoorzieningen werden verstuurd in het kader van de financiering van ouderenzorg in de Vlaamse sociale bescherming.

Van meest recent naar oudst

Wijziging van de procedure om in te stappen in de tweede fase van de voorschottenregeling.

Bijkomende duiding bij het voorschot 2 van het derde luik voor de openbare ouderenvoorzieningen.

Vervaldagnota Q1 2019 moet niet meer naar de verzekeringsinstellingen worden verzonden.

Toelichting over alle betalingen en berekeningen van de tegemoetkomingen 2019.

Tegemoetkoming voor de reiskosten in de dagverzorgingscentra vanaf 1 januari 2019.

Informatie en aandachtpunten inzake de overgang naar een Vlaamse financiering vanaf 1 januari 2019.