Brieven over financiering ouderenzorg

Hier vindt u een overzicht van de brieven die naar de ouderenvoorzieningen werden verstuurd in het kader van de financiering van residentiële ouderenzorg in de Vlaamse sociale bescherming.

Van meest recent naar oudst

Een brief voor de ouderenvoorzieningen die zijn ingedeeld in de eerste golf.

Vraag aan de ouderenvoorzieningen om het bankrekeningnummer voor de voorschotten tijdens de gespreide uitrol te controleren.

Aanpassing van de regeling van de gespreide uitrol: meerdere instapmomenten en bijkomende voorschotten.

Aangepaste voorschotten 2 en 3 in de gespreide uitrol ten gevolge van een actualisering van de bedragen die in de berekening worden meegenomen.

Wijziging van de procedure om in te stappen in de tweede fase van de voorschottenregeling.

Bijkomende duiding bij het voorschot 2 van het derde luik voor de openbare ouderenvoorzieningen.

Toelichting over alle betalingen en berekeningen van de tegemoetkomingen 2019.

Vervaldagnota Q1 2019 moet niet meer naar de verzekeringsinstellingen worden verzonden.

Tegemoetkoming voor de reiskosten in de dagverzorgingscentra vanaf 1 januari 2019.

Informatie en aandachtpunten inzake de overgang naar een Vlaamse financiering vanaf 1 januari 2019.