Brieven over financiering ouderenzorg

Hier vindt u een overzicht van de brieven die naar de ouderenvoorzieningen werden verstuurd in het kader van de financiering van residentiële ouderenzorg in de Vlaamse sociale bescherming.

Van meest recent naar oudst

COVID-19

zie ook - Extra steun voor woonzorgcentra: personeel en financieel

pdf bestandBrief TFO/2020/10 (163 kB)

Met deze brief willen we u informeren over de praktische uitwerking van de subsidiëring voor de centra voor kortverblijf met een bijkomende erkenning als oriënterend kortverblijf.

pdf bestandBrief TFO/2020/07 definitieve basistegemoetkoming voor zorg 2020.pdf (131 kB)

Met deze brief willen we u informeren over de berekening van de definitieve basistegemoetkoming voor zorg 2020.

pdf bestandBrief TFO/2020/07.pdf (127 kB)

Met deze brief willen we u informeren over de premie voor verpleegkundigen met een bijzondere beroepsbekwaamheid of -titel.

pdf bestandMail 7 mei 2020 over de financiële maatregelen n.a.v. COVID-19 en veelgestelde vragen (224 kB)
pdf bestandVeelgestelde vragen financiële maatregelen - overzicht (7 mei 2020) (441 kB)
pdf bestandVoorbeeld 1 (190 kB)
pdf bestandVoorbeeld 2 (293 kB)

Via deze mail met bijlagen willen we u informeren over frequent gestelde vragen naar aanleiding van onze brief van 1 mei met als onderwerp "Financiële maatregelen n.a.v. COVID19-toelichting"

pdf bestandBrief TFO/2020/06.pdf (177 kB)
pdf bestandBijlage TFO/2020/06.pdf (273 kB)

Met deze brief willen we u informeren over de COVID-19 maatregelen voor woonzorgcentra, centra voor kortverblijf, centra voor dagverzorging en centra voor dagopvang met effect op bezetting en financiering

pdf bestandBrief TFO/2020/05.pdf (158 kB)

Met deze brief willen we u informeren over de personeelsinzet in de woonzorgcentra naar aanleiding van de COVID-19-crisis.

pdf bestandBrief TFO/2020/04 (134 kB)

In deze brief komen de COVID-19 maatregelen voor woonzorgcentra, centra voor kortverblijf, centra voor dagverzorging en centra voor dagopvang met effect op bezetting en financiering aan bod. 

Andere

pdf bestandBrief TFO/2020/03b.pdf (87 kB)

In deze brief komt de informatie over de indexatie tegemoetkomingen voor de woonzorgcentra met een bijkomende erkenning jongdementie aan bod.

pdf bestandBrief TFO/2020/03a.pdf (120 kB)

In deze brief komen de volgende onderwerpen aan bod:

Impact overschrijding spilindex op:

 • De tegemoetkoming in de gesolidariseerde kosten van het incontinentiemateriaal (in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf);
 • De tegemoetkoming in de reiskosten centrum voor dagverzorging (in centra voor dagverzorging met een bijkomende erkenning);
 • De basistegemoetkoming voor zorg in de woonzorgcentra, centra voor kortverblijf en centra voor dagverzorging met bijkomende erkenning.

pdf bestandBrief TFO/2020/01.pdf (101 kB)
 

In deze brief komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Besparingen in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf
 • Betaalmoment afrekening derde luik (recht periode 1 juli 2018 tot 31 december 2018) en overbruggingstoelage

pdf bestandBrief TFO/2019/19 (265 kB)

In deze brief komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Verlenging van de voorschottenregeling
 • Ingave van de gefactureerde dagen in de RaaS-webtoepassing
 • Papieren kennisgevingen naar de ziekenfondsen
 • Informatie betreffende de bedrijfsrevisoren

pdf bestandBrief TFO/2019/18 (204 kB)

In deze brief komende de volgende onderwerpen aan bod i.v.m. de RaaS-webtoepassing:

 • Afwerken referentieperiode 2018-2019
 • Openstellen van de referentieperiode van 1 juli 2019 tot 30 juni 2020
 • Aandachtspunten ingave personeelsgegevens

pdf bestandBrief TFO/2019/17 (201 kB)

In deze brief komende de volgende onderwerpen aan bod:

 • Aanpassing  van de voorschotten voor woonzorgcentra en centra voor kortverblijf 
 • Aanpassing van de voorschotten voor dagverzorgingscentra met bijkomende erkenning
 • Het vervolgtraject voor de controle zorgberoepen

pdf bestandBrief TFO/2019/16 (189 kB)

Brief met betrekking tot de Raas-webtoepassing

pdf bestandBrief TFO/2019/15 (97 kB)

Brief over titels en beroepsbekwaamheden van de verpleegkundigen

pdf bestandBrief TFO/2019/14 (114 kB)

Brief over gespreide uitrol - afrekening voorschotten

pdf bestandBrief TFO/2019/13 (131 kB)

Brief over Raas-webtoepassing: referentieperiode 1/7/2018 tot 30/6/2019 – certificaat leidinggevende functie in de zorg

pdf bestandBrief TFO/2019/12 (107 kB)

Brief over RaaS-webtoepassing en enkele aandachtspunten

pdf bestandBrief TFO/2019/11 (103 kB)

Brief over de vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan: beperking van de jobs die in aanmerking komen als vervanger

pdf bestandBrief TFO/2019/10 (137 kB)

Brief over de aanpassing van de Raas-webtoepassing met betrekking tot de federale bevoegdheden

pdf bestandBrief TFO/2019/09 (141 kB)

Brief over de controle van de personeelsgegevens in de RaaS-webtoepassing

pdf bestandBrief TFO /2019/08-Golf4 (154 kB) en xlsx bestandBijlage-VSB-eWZCfin-Golf4 (50 kB)

Een brief voor de ouderenvoorzieningen die zijn ingedeeld in de vierde golf.

pdf bestandBrief TFO /2019/08-Golf3 (154 kB) en xlsx bestandBijlage-VSB-eWZCfin-Golf3 (122 kB)

Een brief voor de ouderenvoorzieningen die zijn ingedeeld in de derde golf.

pdf bestandBrief TFO /2019/08-Golf2 (154 kB) en xlsx bestandBijlage-VSB-eWZCfin-Golf2 (44 kB)

Een brief voor de ouderenvoorzieningen die zijn ingedeeld in de tweede golf.

pdf bestandBrief TFO /2019/08-Golf1 (152 kB) en pdf bestandBijlage - VSB-eWZCfin-Golf1 (40 kB)

Een brief voor de ouderenvoorzieningen die zijn ingedeeld in de eerste golf.

pdf bestandBrief TFO/2019/07 (273 kB) en Bijlage - Handleiding e-loket

Vraag aan de ouderenvoorzieningen om het bankrekeningnummer voor de voorschotten tijdens de gespreide uitrol te controleren.

pdf bestandBrief TFO/2019/06 (175 kB)

Aanpassing van de regeling van de gespreide uitrol: meerdere instapmomenten en bijkomende voorschotten.

pdf bestandBrief TFO/2019/05 (168 kB)

Aangepaste voorschotten 2 en 3 in de gespreide uitrol ten gevolge van een actualisering van de bedragen die in de berekening worden meegenomen.

pdf bestandBrief TFO/2019/04 (138 kB) 

Wijziging van de procedure om in te stappen in de tweede fase van de voorschottenregeling.

pdf bestandBrief TFO/2019/03 (99 kB)

Bijkomende duiding bij het voorschot 2 van het derde luik voor de openbare ouderenvoorzieningen.

pdf bestandBrief TFO/2019/02 (139 kB)

Toelichting over alle betalingen en berekeningen van de tegemoetkomingen 2019.

pdf bestandBrief TFO/2019/01 (246 kB)

Vervaldagnota Q1 2019 moet niet meer naar de verzekeringsinstellingen worden verzonden.

pdf bestandBrief TFO/2018/11 (160 kB)

Tegemoetkoming voor de reiskosten in de dagverzorgingscentra vanaf 1 januari 2019.

pdf bestandBrief TFO/2018/10 (381 kB) en pdf bestandBijlage - Hoe aansluiten bij een zorgkas (256 kB)

Informatie en aandachtpunten inzake de overgang naar een Vlaamse financiering vanaf 1 januari 2019.