Een brandveiligheidsattest aanvragen voor een woonzorgvoorziening

Om erkend te kunnen worden en blijven als woonzorgvoorziening (met uitzondering van de serviceflatgebouwen), moet uw voorziening inzake de naleving van de brandveiligheidsnormen een attest A of B kunnen voorleggen, afgeleverd door de burgemeester.

Voor serviceflatgebouwen: ga naar de verklaring van brandveiligheid voor serviceflatgebouwen

Hoe een attest aanvragen?

  1. U vraagt een attest aan bij de burgemeester van de gemeente/stad waarin uw voorziening gelegen is.
  2. De burgemeester geeft de bevoegde hulpverleningszone de opdracht om na te gaan in welke mate uw voorziening voldoet aan de brandveiligheidsnormen.
  3. De hulpverleningszone voert een onderzoek uit en bezorgt het verslag daarvan aan de burgemeester.
  4. De burgemeester reikt een attest uit op basis van het verslag van de hulpverleningszone.

Attest A, B of C

Attest Betekenis Geldigheidsduur Gevolgen
Attest A De voorziening voldoet aan alle normen. De brandveiligheid is onvoorwaardelijk gewaarborgd. 8 jaar De voorziening kan erkend worden/blijven.
Attest B Er is niet voldaan aan alle normen. De veiligheid is  voorwaardelijk gewaarborgd, maar niet ernstig in het gedrang. Het eerste attest is 1 jaar geldig (kan telkens met minstens een jaar jaar verlengd worden tot een maximale duur van 8 jaar voor de opeenvolgende attesten B) Binnen 7 maanden moet u een stappenplan uitwerken om aan de normen te voldoen. Op advies van de hulpverleningszone reikt de burgemeester een attest A of C uit, of verlengt hij attest B.
Attest C De voorziening vertoont ernstige inbreuken op de normen. De veiligheid is in het gedrag. Tot er een nieuw attest A of B wordt uitgereikt De voorziening kan niet (meer) uitgebaat worden. Zorg en Gezondheid weigert de erkenningsaanvraag of start de procedure tot intrekken van de erkenning.

U kan ook een afwijking vragen op de brandveiligheidsnormen.

Meer info

De brandveiligheidsnormen en de procedure voor het opmaken en afleveren van de attesten vindt u in het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan ouderenvoorzieningen, lokale dienstencentra en centra voor herstelverblijf moeten voldoen. Hierin staan ook overgangsmaatregelen voor de bestaande voorzieningen.

Deze normen traden in werking op 1 juli 2012 (voor woonzorgcentra, centra voor kortverblijf, centra voor dagverzorging, centra voor dagopvang en centra voor herstelverblijf) en op 1 oktober 2018 (voor groepen van assistentiewoningen en lokale dienstencentra).

Meer uitleg over de normen en de procedure vindt u op de website van VIPA.

De attesten kan u downloaden op de website van het VIPA.