Bouwsubsidies voor regionale dienstencentra

U kunt als initiatiefnemer van een regionaal dienstencentrum voor de verbouwing of de verwerving van de infrastructuur van uw dienstencentrum overheidssubsidies krijgen. De procedure voor het verkrijgen van bouwsubsidies voor een regionaal dienstencentrum bestaat uit meerdere stappen.

Het zorgstrategisch plan

In de eerste fase van de subsidieaanvraag voor een infrastructuurproject, moet u een zorgstrategisch plan indienen. De behandeling, aansturing en advisering van de zorgstrategische plannen gebeurt door Zorg en Gezondheid.

De technisch-financiële fase

De technisch-financiële fase verloopt nog via het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA). Alle info daarover vindt u op hun website.

Contact over thuiszorg