Binnenmilieubesluit - Besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 houdende maatregelen tot bestrijding van de gezondheidsrisico's door verontreiniging van het binnemilieu

In het Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen tot bestrijding van de gezondheidsrisico's door verontreiniging van het binnenmilieu van 11 juni 2004, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018, kortweg het binnenmilieubesluit, zijn richtlijnen opgenomen die een gezond binnenmilieu omschrijven, dit onder de vorm van richtwaarden en interventiewaarden.

Die waarden omvatten zowel chemische, fysische als biologische factoren en zijn opgenomen in de bijlage bij het besluit.

Het besluit zelf geeft het Agentschap Zorg en Gezondheid en de medisch milieukundigen van de Logo’s (Loco-regionaal gezondheidsoverleg, cf. besluit van de Vlaamse Regering betreffende de Logo’s van 30 januari 2009) een aantal taken en mogelijkheden m.b.t. preventie. Concreet gaat het om de bevoegdheden om onderzoeken in te stellen in particuliere woningen en publiek toegankelijke gebouwen, expliciete opdrachten te geven naar inzet van maatregelen bij een ongezond binnenmilieu in publiek toegankelijke gebouwen en onbewoonbaarverklaringen te adviseren in het kader van particuliere woningen. Dit alles naast de mogelijkheid om doelgroepen te informeren en sensibiliseren over risico’s van een ongezond binnenmilieuklimaat.

Aanbevolen meetmethodes

Het binnenmilieubesluit geeft richt-en interventiewaarden voor chemische, fysische en biotische factoren. Voor elke factor, opgenomen in het binnenmilieubesluit, werden de meest geschikte meetmethodes geselecteerd.