Binnenmilieubesluit - Besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 houdende maatregelen tot bestrijding van de gezondheidsrisico's door verontreiniging van het binnenmilieu

Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen tot bestrijding van de gezondheidsrisico's door verontreiniging van het binnenmilieu van 11 juni 2004, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018

Dit binnenmilieubesluit bevat richtlijnen die een gezond binnenmilieu omschrijven, inclusief richtwaarden en interventiewaarden. Die waarden omvatten zowel chemische, fysische als biologische factoren en zijn opgenomen in de bijlage bij het besluit.

Het besluit geeft Zorg en Gezondheid en de medisch milieukundigen van de Logo’s een aantal taken en mogelijkheden rond preventie, zoals de bevoegdheid om

  • onderzoeken in te stellen in particuliere woningen en publiek toegankelijke gebouwen;
  • expliciete opdrachten te geven naar inzet van maatregelen bij een ongezond binnenmilieu in publiek toegankelijke gebouwen; 
  • onbewoonbaarverklaringen te adviseren in het kader van particuliere woningen.
  • doelgroepen te informeren en sensibiliseren over de risico’s van een ongezond binnenmilieu.

Aanbevolen meetmethodes

Het binnenmilieubesluit geeft richt- en interventiewaarden voor chemische, fysische en biotische factoren. Voor elke factor werden de meest geschikte meetmethodes geselecteerd.