Verse lucht in je klas tijdens corona

Dat verse lucht in klassen belangrijk is, is niet nieuw. Maar wist je dat verse lucht in tijden van corona nog belangrijker is? Een goede luchtverversing verkleint namelijk de kans dat virusdeeltjes zich in de lucht kunnen verspreiden.

Verse lucht in je klas

Verse lucht kan je op verschillende manieren in de klas brengen. Hoe je dat doet hangt af van het ventilatiesysteem in jouw klas. In deze coronatijden zijn extra maatregelen rond ventileren en verluchten aangewezen. 

CO2 meten in je klas

Wist je dat de CO2-waarde van de lucht in jouw klas iets zegt over het risico op verspreiding van virussen via de lucht? En dat een CO2-meter kan helpen om je klas beter te ventileren en verluchten?

Tips voor directies en preventieadviseurs

Hoe zorg je voor een betere ventilatie en verluchting op school? Ook als directie en preventieadviseur heb je een rol te vervullen.  

 

Luchtzuiveringstoestellen tegen Covid-19

Luchtzuivering kan een aanvullende maatregel zijn om het risico op Covid-19 virustransmissie in het binnenmilieu te beperken. Luchtzuivering kan echter niet ingezet worden als vervanging van ventilatie, maar kan in ruimtes waar reeds geventileerd wordt het risico op lucht-gedragen virustransmissie verder beperken, naast maatregelen als social distancing, mondmaskergebruik enz..  

Hoewel in theorie elke techniek die aerosolen of partikels uit de lucht verwijdert ook SARS-CoV-2 uit de lucht kan verwijderen, is volgens de huidige wetenschappelijke literatuur voorlopig enkel voor HEPA-luchtfiltratie en UV-licht gebaseerde methoden voldoende aangetoond dat ze doeltreffend kunnen zijn. Voor andere technieken is er slechts beperkt bewijs voor hun doeltreffendheid tegen verwijdering van SARS-CoV-2 of kunnen ongewenste stoffen gevormd worden die kunnen leiden tot gezondheidseffecten zoals ademhalings- en huidirritaties.  

Vraag de leverancier steeds, ook voor methoden gebaseerd op HEPA-luchtfiltratie en UV-licht, naar onafhankelijke laboratorium- en veldvalidatie-rapporten waaruit de doeltreffendheid voor SARS-CoV-2 reductie blijkt en welke rekening houden met nevenproducten die eventueel uitgestoten kunnen worden door het toestel.  

Daarnaast zijn er nog een aantal aandachtspunten bij het gebruik van een luchtzuiveringstoestel:

  • plaats het toestel centraal in de ruimte, nabij de aanwezigen;
  • gebruik het toestel volgens de richtlijnen van de producent;
  • zorg voor een goed onderhoud van het toestel;
  • het volume lucht dat het toestel per uur zuivert moet aangepast zijn aan het volume van de ruimte, de activiteiten (in functie van aerosolenproductie) die in de ruimte plaatsvinden, het aantal personen in de ruimte en  de efficiëntie van de luchtzuivering;
  • let op met luchtstromen veroorzaakt door het toestel waarbij lucht direct van de ene persoon naar de andere persoon wordt geblazen.  

Raadpleeg het volledige advies: pdf bestandLuchtzuiveringstoestellen voor de beperking van airborne transmissie van Covid-19 (759 kB)