Ventileren en Verluchten tegen COVID-19 in je woonzorgcentrum

In gesloten, slecht geventileerde ruimten kunnen infectieuze microdruppels tot 3 uur lang in de lucht blijven en mensen besmetten op meer dan 1.5m. Volgens Sciensano mag je dit risico niet onderschatten. Ventileer en verlucht daarom kamers, gemeenschappelijke ruimtes en werklokalen goed. Om je hierbij te helpen, verzamelden we op deze pagina heel wat informatie en tips. Deze kunnen ook nuttig zijn voor andere zorgvoorzieningen. Om het risico van virusoverdracht via de lucht helpen ook nog andere maatregelen: 

- isoleren van (mogelijke) gevallen van COVID-19 en hun nauwe contactpersonen 

- het (correct) gebruiken en dragen van mondneusmaskers 

- steeds afstandsregel van minstens 1.5 m respecteren  

- beperken van het aantal aanwezigen in een ruimte 

- beperken van de tijd samen doorgebracht in een ruimte 

- activiteiten buiten laten doorgaan ipv binnen 

Meer informatie over de andere maatregelen kan je hier terugvinden. Lees hier het volledige advies van Sciensano ( Advies in verband met ventilatie in het kader van SARS-COV-2, update september 2020, validated by the RMG 01/10/2020)

Wat is ventileren en verluchten

Ventileren is het voortdurend (24 u op 24 u) verversen van de lucht. Hoe je dat doet hangt af van het ventilatiesysteem en de ventilatiemogelijkheden in jouw woonzorgcentrum. Verluchten is het raam gedurende een korte tijd wijd open zetten.

Hoe ventileren en verluchten tegen COVID-19

In de strijd tegen COVID-19 zijn extra maatregelen rond ventileren en verluchten nodig. 

Luchtzuivering tegen Covid-19

Luchtzuivering kan toegepast worden wanneer het verzekeren van het beoogde ventilatiedebiet om praktische redenen niet volledig haalbaar is, of als aanvullende maatregel in een ruimte die reeds voldoende geventileerd wordt.

Mondneusmasker en ventileren

Ook wanneer je een mondneusmasker draagt moet je ventileren en verluchten. 

 

Implementatie en evaluatie maatregelen ventilatie tegen COVID-19 in je woonzorgcentrum

Om je te helpen de maatregelen rond ventileren en verluchten in de strijd tegen COVID-19 te implementeren en te evalueren in je woonzorgcentrum maakten we een stappenplan. CO2-meten is een belangrijk onderdeel in de implementatie en evaluatie van de maatregelen rond ventileren en verluchten.

Waarom ventileren en verluchten?

Door te ventileren en verluchten worden infectieuze microdruppels in de lucht binnen naar buiten afgevoerd. Het risico op besmetting met COVID-19 door het inademen van binnenlucht verkleint daardoor. 

Gebruik van ventilatoren en airco's

Hoe kan je ventilatoren en airco’s veilig gebruiken?

Gratis begeleiding door medisch milieukundigen

Zorg en Gezondheid werkt samen met de medisch milieukundigen om woonzorgcentra te helpen beter te ventileren en verluchten.

Tips voor directies en preventieadviseurs

Hoe zorg je voor een betere ventilatie en verluchting in jouw woonzorgcentrum? Ook als directie en preventieadviseur heb je een rol te vervullen.  

 

Bestel je raamsticker
Verse lucht ... een must