Bijzondere erkenningen voor dagverzorgingscentra voor zorgafhankelijke ouderen

  • 7 oktober 2016

Erkende dagverzorgingscentra (niet-conform art. 51) kunnen een bijzondere erkenning aanvragen als centrum voor zorgafhankelijke ouderen. Zo'n erkenning moet wel passen in de door de minister vastgelegde planning.

Een eerste verdeling van erkenningen gebeurde in 2013, een tweede verdeling gebeurt nu.

  • Alle (nieuwe) dagverzorgingscentra die nog geen bijzondere erkenning hebben, kunnen een erkenning krijgen voor maximaal 5 verblijfseenheden.
  • De op 1 oktober 2015 erkende dagverzorgingscentra met een bijzondere erkenning kunnen uitbreiden naar 6 verblijfseenheden.
  • Dagverzorgingscentra die op 1 januari 2016 een bijzondere erkenning hebben voor 6 verblijfseenheden, kunnen uitbreiden naar 7.

Als uw voorziening in aanmerking komt voor bijkomende verblijfseenheden in het kader van deze verdelingsronde, dan zal u van ons later nog een aparte brief krijgen. Vanaf dan kunt u de bijzondere erkenning aanvragen.

Meer info

Deze nieuwe verdeling en de voorwaarden worden in detail uitgelegd in deze deze brief en ministerieel besluit over de verdeling van verblijfseenheden bijzondere erkenning.