Bijna kwart miljoen Vlamingen kon in 2015 rekenen op Vlaamse Zorgverzekering

  • 24 oktober 2016

De Vlaamse Zorgverzekering betaalde in 2015 voor 343,8 miljoen euro tegemoetkomingen uit aan 244.452 zwaar zorgbehoevende personen. 76.876 mensen in een residentiële voorziening en 167.576 mensen die nog thuis wonen kregen zo een maandelijks budget om de kwaliteit van hun leven te versterken. Dat blijkt uit het jaarverslag 2015 van het Vlaams Zorgfonds.

Wat doet de Vlaamse Zorgverzekering?

De Vlaamse Zorgverzekering geeft hulpbehoevende mensen een budget om de zorg die ze nodig hebben, rond zich te organiseren. Dit geldt voor personen in een voorziening en mensen die thuis zorg krijgen, maar ook voor wie zorg krijgt in een semi-residentiële context zoals een dagverzorgingscentrum, kortverblijf of hersteloord. Dankzij dit zorgbudget worden de kosten voor niet-medische hulp- en dienstverlening betaalbaar gehouden en krijgen de mensen meer mogelijkheden om hun leven en zorg zelf te organiseren en hun welzijn te verhogen. Voor heel wat Vlamingen blijkt deze ondersteuning van 130 euro per maand onmisbaar. Iedereen die in Vlaanderen woont, betaalt elk jaar een solidaire bijdrage voor dit budget.

Stijging in mantel- en thuiszorg

Er is een stijging van het aantal personen dat een tegemoetkoming krijgt van de Vlaamse Zorgverzekering, zowel op residentieel vlak als bij mensen die thuis zorg en ondersteuning krijgen. De stijging in de thuiszorg is groter dan die in de woonzorgcentra omdat het aantal bijkomende plaatsen in de woonzorgcentra jaarlijks begrensd is.

Nieuwe stappen naar automatische rechtentoekenning

In 2015 werden eveneens verdere stappen gezet in de automatische toekenning van rechten. Daarvoor worden de nodige gegevensstromen stapsgewijze verder uitgebouwd. Automatische rechtentoekenning betekent dat de persoon met een bepaalde zorgnood geen stappen hoeft te zetten om een zorgverzekering aan te vragen.

Uitbreiding Vlaamse Sociale Bescherming

De Vlaamse Zorgverzekering maakt deel uit van de Vlaamse Sociale Bescherming. 2015 stond voor het Vlaams Zorgfonds vooral in het teken van de uitbreiding van de Vlaamse Sociale Bescherming. De zorgverzekering is daarvan één pijler. De andere twee pijlers zijn de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het basisondersteuningsbudget. De eerste tegemoetkomingen in het kader van het basisondersteuningsbudget werden uitgekeerd in september 2016. Dit is een vergoeding voor personen met een handicap.

Dit filmpje geeft in 2 minuten meer info over de Vlaamse Sociale Bescherming: