Bezwaar aantekenen tegen een negatief advies over de erkenning van uw titel of bekwaamheid als kinesitherapeut

Een negatief advies over uw erkenningsaanvraag, krijgt u aangetekend op uw domicilieadres. U kan daartegen bezwaar aantekenen:

  • Stuur binnen de 30 dagen na ontvangst van het advies, een brief met de motivatie van uw bezwaar naar Zorg en Gezondheid
    Afdeling Informatie en Zorgberoepen
    Koning Albert II-laan 35 bus 38
    1030 Brussel.
  • Voeg aan uw brief eventueel extra documenten toe waarmee u uw negatieve advies wil weerleggen.
  • Zorg en Gezondheid zal uw dossier opnieuw voorleggen aan de erkenningscommissie, die er een laatste bindend advies over geeft.
  • Zorg en Gezondheid bezorgt u dan de beslissing via aangetekende brief.

Is de beslissing nog steeds negatief, dan kan u alleen nog juridisch in beroep gaan bij de Raad van State