Bezwaar aantekenen tegen een negatief advies over de erkenning van uw titel of bekwaamheid als verpleegkundige

Een negatief advies over uw erkenningsaanvraag, krijgt u aangetekend op uw domicilieadres. U kan daartegen bezwaar aantekenen:

 • Stuur binnen de 30 dagen na ontvangst van het advies, een brief met de motivatie van uw bezwaar naar
  Zorg en Gezondheid
  Afdeling Informatie en Zorgberoepen
  Koning Albert II-laan 35 bus 38
  1030 Brussel.
  Voeg aan uw brief eventueel extra documenten toe waarmee u uw negatieve advies wil weerleggen.
 • Zorg en Gezondheid zal uw dossier opnieuw voorleggen aan de erkenningscommissie, die er een laatste bindend advies over geeft.
 • Zorg en Gezondheid bezorgt u dan de beslissing via aangetekende brief.
 • Is de beslissing nog steeds negatief, dan kan u alleen nog juridisch in beroep gaan bij de Raad van State.