Bezettingsgraad en verblijfsduur Vlaamse ziekenhuizen

Berekening bezettingsgraad en verblijfsduur alle Vlaamse ziekenhuizen
Indicator 2006 2010 2015
Totaal aantal verpleegdagen 8.455.225 8.735.086 8.266.022
Totaal aantal verblijven 1.051.445 1.125.372 1.146.123
Gemiddelde verblijfsduur 8,0 dagen 7,8 dagen 7,2 dagen
Gemiddeld aantal bedden 29.299 29.110 28.703
Gemiddelde bezetting 79,1% 82,2% 78,9%

Bron: MZG(MKG) 2006, 2010, 2015 - Dolfijn 2006, 2010, 2015
Download:xlsx bestandEvolutie totale bezetting ZH (2006-2015) (135 kB)

Deze cijfers worden ook gebruikt bij het opstellen van een zorgstrategische planning.
De ligduur en bezettingsgraad per dienst vindt u op Evolutie van de ligduur en bezettingsgraad per ziekenhuisdienst

Hoe werden de cijfers geselecteerd?

MKG - MZG

Alle klassieke opnamen:

  • inclusief heropnames
  • inclusief langdurige verblijven,
  • inclusief psychiatrische opnames

De berekeningen hebben we uitgevoerd op de gegevens van alle Vlaamse ziekenhuizen, dus zowel de categorale, de algemene als de universitaire ziekenhuizen, inclusief UZ Brussel (Jette).

Hiermee hebben we het aantal verblijven, aantal verpleegdagen en gemiddelde verblijfsduur berekend.

Dolfijn

Het gemiddeld aantal bedden (GAB) is gebaseerd op de verleende erkenningen geregistreerd via de ‘Dolfijn’-databank, maar erkenningen voor psychiatrische diensten (zogenaamde A- en K-bedden) zijn niet opgenomen in het totaal.

Berekeningswijze

Gemiddelde verblijfsduur Het aantal verpleegdagen gedeeld door het totale aantal verblijven geeft een schatting van de gemiddelde duur in dagen per verblijf in het ziekenhuis.
Gemiddeld aantal bedden

Op basis van het aantal erkende bedden op de eerste van de maand, vermenigvuldigd met het aantal maanden van erkenning, gedeeld door 12.
Bv. 30 bedden erkend van 01/01 tot 15/06 en een uitbreiding van de erkenning tot 40 van 15/06 geeft een GAB=35: (30 * 6/12) + (40 * 6/12)= 15+20 = 35

Gemiddelde bezettingsgraad Het aantal verpleegdagen gedeeld door GAB en 365 dagen geeft de gemiddelde bezettingsgraad van de ziekenhuizen per dag.
Databestand: Minimale ziekenhuisgegevens

In opdracht van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid registreren alle algemene Belgische ziekenhuizen informatie over de patiëntenverblijven. Dit bestand heet ‘Minimale ZiekenhuisGegevens (MZG)’. Tot 2007 waren dit ‘Minimale Klinische Gegevens (MKG)’, maar vanaf 2008 zijn ze samengevoegd met de ‘Minimale Verpleegkundige Gegevens’ (MVG) tot de ‘Minimale ZiekenhuisGegevens’.

Databestand: Dolfijn

Zorg en Gezondheid gebruikt voor het erkennen van voorzieningen (o.a. algemene ziekenhuizen) de toepassing 'Dolfijn'. Dat programma maakt enerzijds automatisch de juiste erkenningsbesluiten aan, en stelt tegelijk een databank samen waarin de erkenningsgegevens (adres, capaciteit, erkenningsperiode en diensten) worden bijgehouden.