Bezettingsgegevens indienen van een centrum voor kortverblijf

Vóór 1 april 2019 bezorgden de centra voor kortverblijf, in het kader van de werkingssubsidies, voor de laatste keer de bezettingsgegevens 2018 via het e-loket aan het agentschap.

Vanaf 2019 worden de werkingssubsidies voor centra voor kortverblijf, toegekend als een deel I binnen de basistegemoetkoming voor zorg, automatisch berekend op basis van de bezettingsgegevens voor de afgelopen referentieperiode die u doorgaf via de RaaS-toepassing en hoeven deze niet meer via het e-loket te worden doorgegeven.