Bewegen Op Verwijzing-coaches krijgen goede punten en gaan op tournee langs Vlaamse huisartsen

  • 28 februari 2019

Meer bewegen kan heel wat gezondheidsproblemen voorkomen én verhelpen. Sinds 2017 kunnen huisartsen in 181 gemeentes hun patiënten daarom doorverwijzen naar een “Bewegen Op Verwijzing”-coach. Die helpt dan de ‘zittende’ Vlaming met een gezondheidsrisico aan het bewegen te krijgen. Een tussentijdse evaluatie toont aan dat sinds de start al 2.054 mensen bij zo’n coach langs gingen en dat zij heel tevreden zijn met de hulp van hun coach. Maar er blijkt ook dat er nog huisartsen zijn die het aanbod niet kennen. We zien ook  nogal wat kandidaten die niet of te weinig tot bij hun coach geraken. Een nieuwe campagne moet het aanbod daarom bekender maken bij huisartsen en het publiek en de motivatie versterken. De coaches gaan zich daarom zelf voorstellen bij de huisartsen in hun regio.

Evaluatie van Bewegen Op Verwijzing in 181 gemeentes

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Bewegen Op Verwijzing wordt een steeds groter succes, reeds 2.054 Vlamingen werden doorverwezen naar een Bewegen op Verwijzing-coach. Sinds de start zijn er in Vlaanderen (met Brussel) al 110 coaches aan het werk, verspreid over 181 steden en gemeenten. Zij bouwen mee aan de doelstelling om de Vlaming gezonder te laten leven in 2025. Het is echter belangrijk dat Bewegen Op Verwijzing nog meer bekendheid verwerft in huisartsenkringen. Daarom richten we ons met deze nieuwe campagne niet enkel tot het brede publiek, maar tevens naar de huisartsen. Zij hebben een cruciale rol in de verwijzing.”

Het principe van Bewegen op Verwijzing is simpel: een huisarts kan zijn patiënten doorverwijzen naar een bewegingscoach in de buurt. De patiënt maakt dan een afspraak met de coach. Die bespreekt met de patiënt de dagelijkse routine en welke beweegactiviteiten hij/zij leuk vindt. Samen maken ze een beweegplan op maat. Idealiter gaat de patiënt daarna nog een paar keer terug voor een opvolggesprek, zodat het beweegplan verder verfijnd wordt en de patiënt gemotiveerd wordt om te blijven bewegen, ook na de begeleiding

In 2018 gingen 1.765 mensen op verwijzing van hun huisarts al minstens één keer bij een Bewegen Op Verwijzing-coach. Sinds de start in 2017 waren dat al 2.054 mensen. Ze zijn van alle leeftijden, maar de grootse groep zijn mensen tussen de 40 en 65 jaar. Opvallend is dat er veel meer vrouwen dan mannen naar de coach gaan. Bijna 70% van de deelnemers is een vrouw. Bij de mensen die worden doorverwezen, gaan de gezondheidsproblemen meestal over lage rugpijn, diabetes type 2, burn-out, stress en cardiovasculaire aandoeningen. Maar iedereen die meer wilt bewegen, ook al zijn er geen klachten, kan deelnemen na doorverwijzing door huisarts. Met 10% is deze groep ook duidelijk aanwezig.

De deelnemers gingen gemiddeld 3,58 keer bij een coach, al zijn er ook nogal wat mensen die maar één keer gaan (1 op de 4 volgens een steekproef). Ook zijn er nogal wat mensen die een voorschrift van de huisarts krijgen, en toch helemaal niet tot bij de coach geraken. Sinds 2017 verwezen huisartsen minstens 4.210 patiënten naar een coach, waarvan dus ongeveer de helft (2.054) effectief een afspraak maakte bij de coach.

Nochtans geven de mensen die naar een coach gaan aan dat ze tevreden tot heel tevreden zijn over de begeleiding door hun coach. Uit de evaluatie blijkt ook dat 90% van de deelnemers hun beweegdoelstellingen (volledig of gedeeltelijk) realiseren die ze in hun eerste gesprek met hun coach opstellen.

Huisarts Tom Jacobs (van “Ook getest op mensen”) maakt gebruik van het doorverwijsaanbod: “Het komt erop aan te zoeken naar wat mensen terug zin geeft in het bewegen. En dat is de sterkte van die Bewegen Op Verwijzing-coaches waar wij naar doorverwijzen. Zij beschikken over een heel groot netwerk om mensen aan het bewegen te krijgen, in groep of alleen. Maar ook hebben ze de expertise om te weten welke beweging welke persoon goed zou doen en waar, wanneer of hoe ze dat kunnen uitvoeren.”

Bij de huisartsen zelf kan het aanbod nog wat meer bekendheid gebruiken. Al 1.910 huisartsen schreven een coach voor, maar uit gesprekken blijkt dat nogal wat huisartsen nog niet op de hoogte zijn van het aanbod.

Campagne voor meer bekendheid

Zorg en gezondheid en het Vlaams Instituut voor Gezond Leven lanceren daarom vandaag een campagne om Bewegen Op Verwijzing bekender te maken bij de huisartsen én het publiek, meer uit te leggen wat het juist inhoudt en de voordelen te beklemtonen. De campagne krijgt ook de steun van Domus Medica en de Vlaamse logo's.

De coaches zelf spelen in die campagne een belangrijke rol. Zij gaan zich persoonlijk voorstellen aan de huisartsen in hun regio. Met een “doorverwijsbox” stellen ze hun aanbod voor aan de huisarts onder het motto “Bedankt huisarts, om me door te verwijzen!”.

Naar het publiek komt er een algemene campagne via magazines, Facebook en radio. De focus ligt op de nabijheid van de coach en de lage kostprijs van maar een 5 of 1 euro per kwartier. In alle campagnematerialen getuigen huisartsen en deelnemers over het nut en de voordelen van bewegen op verwijzing. Zo getuigt bijvoorbeeld de 42-jarige Niki Koravou: “Voor ik bij Kristof -mijn Bewegen Op Verwijzing-coach- terechtkwam, zat het idee in mijn hoofd dat bewegen moeilijk is, veel kost of dat ik daarvoor naar een speciale sportzaal moet gaan. Maar dat is het eerste waar Kristof komaf mee heeft gemaakt. Nu besef ik maar al te goed dat het niet duur, lang of speciaal moet zijn. Het kan eigenlijk dicht bij huis en op een betaalbare manier.”