Het aantal gereden kilometers van verplaatsingen met de (brom)fiets doorgeven voor diensten voor gezinszorg of diensten voor logistieke hulp

Waarschuwingsbericht

Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.

Met dit formulier vragen wij het totale aantal kilometers op van de verplaatsingen die het verzorgend en logistiek personeel en de doelgroepwerknemers in 2020 met een fiets of bromfiets in opdracht voor de dienst voor gezinszorg of de dienst voor logistieke hulp gereden hebben. Alleen de kilometers van verplaatsingen die door de dienst vergoed worden, mag u via dit formulier aan Zorg en Gezondheid bezorgen.

Voor het werkjaar 2021 wordt er een budget (het precieze bedrag is nog niet gekend, in 2020 was dat 163.072,78 euro) verdeeld tussen de diensten voor gezinszorg en de diensten voor logistieke hulp; die verdeling gebeurt evenredig, op basis van het aantal gereden kilometers in 2020. De subsidies voor die kilometers worden uitbetaald samen met het voorschot voor het derde kwartaal van 2021.

Hoe en wat invullen?

Verplaatsingen in het kader van het verrichten van boodschappen voor de gebruiker komen niet in aanmerking. Die kilometers mag u dus niet meetellen. Alle andere verplaatsingen in opdracht van de dienst, ook die van bij het personeelslid thuis naar de eerste gebruiker, en die van bij de laatste gebruiker terug naar huis, komen wel in aanmerking. Ook verplaatsingen die niet met een eigen (brom)fiets afgelegd werden, maar bijvoorbeeld met een dienstfiets, komen in aanmerking.

Met "fiets" wordt bedoeld: een "rijwiel" als vermeld in artikel 2.15.1, een "voortbewegingstoestel" als vermeld in artikel 2.15.2, of een "gemotoriseerd rijwiel" als vermeld in artikel 2.15.3 van de wegcode.

Met "bromfiets" wordt bedoeld: een "bromfiets" als vermeld in artikel 2.17 van de wegcode.

Opgelet: u mag uitsluitend de kilometers vermelden van de personeelsleden die in 2020 gesubsidieerd werden door Zorg en Gezondheid:

  • voor de verzorgende personeelsleden gaat het om de personeelsleden die gefinancierd werden vanuit de subsidies die de dienst ontvangen heeft op basis van het toegekende urencontingent van 2020 (dus bijvoorbeeld niet de verzorgende personeelsleden die tewerkgesteld zijn als Sociale Maribel, of in het kader van artikel 60, §7, van de OCMW-wet, of die gefinancierd worden met het bedrag van de toeslag voor de maatregel werkdrukvermindering);
  • voor de logistieke personeelsleden en de doelgroepwerknemers gaat het om de personeelsleden die in 2020 toegewezen werden aan de dienst bij ministerieel besluit (toegewezen vte's).

Bij Erkenningsnummer dienst moet u 3 cijfers invullen (bijvoorbeeld: 001, 012 of 123).

U kunt het totale aantal kilometers tot op 2 cijfers na de komma invullen. Decimale getallen schrijft u met een komma (geen punt). Gebruik geen spaties of punten om de duizendtallen te scheiden.

Als het personeel in 2020 geen verplaatsingen met een fiets of bromfiets in opdracht van de dienst gemaakt heeft, of die verplaatsingen werden niet vergoed door de dienst, dan moet u voor dat jaar 0 (nul) invullen. De diensten voor logistieke hulp moeten bij kilometers van het verzorgend personeel altijd 0 invullen. De diensten voor gezinszorg en de diensten voor logistieke hulp waaraan er in 2020 geen logistieke personeelsleden of doelgroepwerknemers toegewezen werden bij ministerieel besluit, moeten bij kilometers van het logistiek personeel en de doelgroepwerknemers voor dat jaar altijd 0 invullen.

Vragen? Contacteer Ann Deplancke (T: 02 553 33 61; E: ann.deplancke@vlaanderen.be).