Het aantal gereden kilometers van verplaatsingen doorgeven voor diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg of diensten voor logistieke hulp

Met dit formulier vragen wij het totale aantal kilometers op van de verplaatsingen die het verzorgend en logistiek personeel en de doelgroepwerknemers in 2018 met een privéwagen voor de dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg of de dienst voor logistieke hulp gereden hebben. Alleen de kilometers van verplaatsingen die door de dienst vergoed worden, mag u via dit formulier aan Zorg en Gezondheid bezorgen.

De dienst ontvangt in 2019 0,16 euro per gereden kilometer. Daarnaast wordt een extra budget van 150.000 euro verdeeld tussen de private diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg en de private diensten voor logistieke hulp; die verdeling gebeurt evenredig, op basis van het aantal gereden kilometers.

De subsidies voor die verplaatsingen met een privéwagen worden uitbetaald samen met het voorschot voor het derde kwartaal van 2019.

Hoe en wat invullen?

Verplaatsingen in het kader van het verrichten van boodschappen voor de gebruiker komen niet in aanmerking. Die kilometers mag u dus niet meetellen.

Opgelet: u mag uitsluitend de kilometers vermelden van de personeelsleden die in 2018 gesubsidieerd werden door Zorg en Gezondheid.

  • Voor de verzorgende personeelsleden gaat het om de personeelsleden die gefinancierd worden vanuit de subsidies die de dienst ontvangt op basis van het toegekende urencontingent van 2018 (dus bijvoorbeeld niet de verzorgende personeelsleden die tewerkgesteld zijn als Sociale Maribel, of in het kader van artikel 60, §7, van de OCMW-wet, of die gefinancierd worden met het bedrag van de toeslag voor de maatregel werkdrukvermindering).
  • Voor de logistieke personeelsleden en de doelgroepwerknemers gaat het om de personeelsleden die in 2018 toegewezen werden aan de dienst bij ministerieel besluit (toegewezen VTE's).

Bij Erkenningsnummer dienst moet u 3 cijfers invullen (bijvoorbeeld: 001, 012 of 123).

U kunt het totale aantal kilometers tot op 2 cijfers na de komma invullen. Decimale getallen schrijft u met een komma (geen punt). Gebruik geen spaties of punten om de duizendtallen te scheiden.

Als het personeel in 2018 geen verplaatsingen met een privéwagen gemaakt heeft, of die verplaatsingen werden niet vergoed door de dienst, dan moet u 0 (nul) invullen. De diensten voor logistieke hulp moeten bij kilometers van het verzorgend personeel altijd 0 invullen. De diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg en de diensten voor logistieke hulp waaraan er in 2018 geen logistieke personeelsleden of doelgroepwerknemers toegewezen werden bij ministerieel besluit, moeten bij kilometers van het logistiek personeel en de doelgroepwerknemers altijd 0 invullen.

Vragen? Contacteer Ann Deplancke (T: 02 553 33 61; E: ann.deplancke@zorg-en-gezondheid.be).

Identificatiegegevens van de dienst

GEZ/

Totale aantal kilometers dat het door Zorg en Gezondheid gesubsidieerde personeel in 2018 met een privéwagen voor de dienst gereden heeft, en dat vergoed werd door de dienst