COVID-19: bevraging noden

Verschillende voorzieningen gaven al aan dat ze bijkomende ondersteuning nodig hebben in het kader van de huidige COVID 19-pandemie. Soms gaat dit om ondersteuning op vlak van personeel, maar evengoed over managementondersteuning, ondersteuning op het vlak van psychosociaal welzijn of communicatie van slecht nieuws boodschappen, … 

Woonzorgcentra die op korte termijn door personeelsuitval verpleegkundige, verzorgende of logistieke ondersteuning nodig hebben (waar u nu over moet beschikken, binnen enkele uren of dagen) kunnen terecht op de provinciale 0800-lijnen van de cohortezorg. Ook andere voorzieningen die op korte termijn door personeelsuitval verzorgende of logistieke ondersteuning nodig hebben, kunnen terecht op de provinciale 0800-lijnen: 

 • Antwerpen: 0800 11833
 • Limburg: 0800 11834
 • Oost-Vlaanderen: 0800 11832
 • Vlaams-Brabant: 0800 11835
 • West-Vlaanderen: 0800 11831

Als u daarnaast ook andere ondersteuning nodig heeft, vul dan de vragenlijst in. 

Wat gebeurt er met dit formulier?

Uw vragen worden gebundeld per eerstelijnszone en doorgegeven aan de schakelzorgcoördinator. De schakelzorgcoördinator zal u contacteren om samen met u uw hulpvraag maximaal te koppelen aan het aanbod.
 

Bevraging via e-loket

Behoort u tot een van onderstaande sectoren? Vul dan de vragenlijst in via het e-loket. Zo staan een aantal gegevens van uw voorziening al ingevuld.

 • Woonzorgcentra
  • Centra voor kortverblijf (gelegen aan woonzorgcentrum)
  • Centra voor herstelverblijf (gelegen aan woonzorgcentrum)
 • Groepen van assistentiewoningen en serviceflatgebouwen
 • Residentiële revalidatievoorzieningen

Hoe gaat u te werk op het e-loket?

 • Stuur de gegevens op via het e-loket voor zorgvoorzieningen.
 • Open het e-loket en klik op het thema Covid-19. Klik op de link ‘Aanmaken bevraging noden Covid-19’.
 • Vul de gevraagde gegevens in, kijk ze na en klik op indienen. Als de gegevens succesvol zijn ingediend, krijgt u een bevestigingspagina te zien.
 • Elk personeelslid met toegang tot het e-loket kan de gegevens er invullen.
Bevraging andere sectoren

Behoort u tot een andere sector?

 • Centra voor ernstige gedrags- en emotionele stoornissen
 • Centra Algemeen Welzijnswerk
 • Centra voor integrale gezinszorg
 • Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning
 • Observatie- en behandelcentra
 • Onthaal-, observatie- en oriëntatiecentra
 • Organisaties voor Bijzondere Jeugdzorg
 • Centra voor herstelverblijf niet verbonden aan een woonzorgcentrum
 • Psychiatrische verzorgingstehuizen
 • Voorzieningen VAPH