Besluiten over het Samenwerkingsplatform Eerstelijnsgezondheidszorg

Besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011 tot oprichting van het Samenwerkingsplatform Eerstelijnsgezondheidszorg.

Dit besluit regelt de oprichting, de opdrachten en de financiering van het Samenwerkingsplatform Eerstelijnsgezondheidszorg, dat een ondersteunende werkgroep is in de eerstelijnsgezondheidszorg.

Ministerieel besluit van 28 september 2011 houdende de vastlegging van de nadere regels over de werking van het Samenwerkingsplatform Eerstelijnsgezondheidszorg.

Dit besluit regelt enkele praktische zaken (i.v.m. aanwezigheidslijst, oprichting ad hoc werkgroepen) over de werking van het Samenwerkingsplatform.  

Besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2011 houdende de aanwijzing van de leden van het Samenwerkingsplatform Eerstelijnsgezondheidszorg.

Dit besluit duidt aan wie de voorzitter en de leden zijn van het Samenwerkingsplatform.