Besluiten en rondzendbrieven over de erkenningskalender

Hieronder vindt u een overzicht van de regelgeving en de brieven over de erkenningskalender voor woonzorgcentra en centra voor kortverblijf.

Basisprincipes

pdf bestandBesluit van 15 september 2017 en ministeriële brief van 24 oktober 2017 over de erkenningskalender (6.34 MB)

Na drie jaar praktische toepassing en overleg met de sector werd het basisbesluit van 20 december 2013 op een aantal punten aangepast. Deze brief geeft een toelichting bij deze aanpassingen.

Besluit van 20 december 2013 de Vlaamse Regering betreffende de voorafgaande vergunning voor centra voor kortverblijf en woonzorgcentra en tot wijziging van de regels betreffende de voorafgaande vergunning en de erkenning van die centra

Dit besluit legt de basisprincipes vast van de erkenningskalender. Er kunnen geen woongelegenheden bijkomen die niet in de erkenningskalender zijn ingepland. Alleen wie over een voorafgaande vergunning met goedgekeurde erkenningskalender beschikt, kan nog een erkenning als woonzorgcentrum of centrum voor kortverblijf aanvragen en dus bijkomende capaciteit in gebruik nemen.

pdf bestandMinisteriële brief van 20 december 2013 over de erkenningskalender voor woonzorgcentra en centra voor kortverblijf (313 kB)

Deze ministeriële brief licht het besluit van 20 december 2013 toe. De verschillende stappen in het proces m.b.t. de erkenningskalender komen aan bod:

 • indienen van een erkenningskalender
 • beoordeling van de ingediende erkenningskalender
 • beslissing
 • erkenning in het goedgekeurde kwartaal of aanvraag uitstel naar een later kwartaal
 • verval van de voorafgaande vergunning met goedgekeurde erkenningskalender indien de erkenning of het uitstel niet tijdig worden aangevraagd.

pdf bestandMinisteriële brief van 2 april 2014 over de erkenningskalender voor woonzorgcentra en centra voor kortverblijf (272 kB)

In deze ministeriële brief worden het toepassingsgebied en de verschillende stappen in het proces m.b.t. de erkenningskalender herhaald en verder verduidelijkt.

pdf bestandMinisteriële brief van 26 november 2014 over de erkenningskalender voor woonzorgcentra en centra voor kortverblijf (727 kB)

In deze ministeriële brief wordt benadrukt dat een erkenning pas mogelijk is vanaf de datum waarop de erkenningsaanvraag ontvankelijk is. Dit wordt verduidelijkt met een aantal concrete voorbeelden.

Toewijzing

Besluit van de administrateur-generaal  van 26 juni 2015 tot de goedkeuring, wijziging of afwijzing van erkenningskalenders voor woonzorgcentra en centra voor kortverblijf

In dit besluit leest u wie een erkenningskalender indiende en of de erkenningskalender werd toegewezen in het gevraagde kwartaal, naar een later trimester werd verschoven of werd afgewezen.

pdf bestandBrief van 24 juli 2015 over de erkenningskalender voor woonzorgcentra en centra voor kortverblijf (230 kB)

Deze brief geeft meer uitleg over de motivatie en werkwijze bij het toewijzen van de erkenningskalenders voor 2015, 2016, 2017 en 2018. De brief zegt ook wat we willen doen voor woonzorgcentra van wie de erkenningskalender werd afgewezen en/of die geen erkenningskalender indienden.

Besluit van de administrateur-generaal van 28 maart 2017 tot goedkeuring van erkenningskalenders voor woonzorgcentra en centra voor kortverblijf

Naar aanleiding van de bijzondere oproep van 14 oktober 2016 (zie hieronder) werden met dit besluit 1.096 extra woongelegenheden toegewezen voor de jaren 2017 en 2018 en werd de erkenningskalender voor 65 woongelegenheden verschoven naar een vroeger kwartaal. 

pdf bestandBesluit van 14 december 2017 tot goedkeuring van erkenningskalenders voor woonzorgcentra en centra voor kortverblijf (160 kB)

Naar aanleiding van de bijzondere oproep van 24 oktober 2017 (zie hieronder) werd een erkenningskalender voor  161 woongelegenheden toegewezen voor het realiseren van een woonzorgcentrum in een gemeente waar nog geen woongelegenheden in een woonzorgcentrum erkend zijn. 

Opschortingen en uitzonderingen voor voorafgaande vergunningen

pdf bestandMinisteriële brief van 17 december 2015 over de erkenningskalender voor woonzorgcentra en centra voor kortverblijf (2.84 MB)

In deze brief komen de volgende elementen aan bod:

 • het opschorten van de voorafgaande vergunningen tot 31 december 2019 voor bijkomende woongelegenheden;
 • de verlenging van rechtswege van voorafgaande vergunningen tot 31 december 2020;
 • het opschorten van het indienen van erkenningskalenders in 2018 en 2019;
 • het creëren van de mogelijkheid om een procedure vast te stellen om voorafgaande vergunningen of erkenningen als woonzorgcentrum of centrum voor kortverblijf geheel of gedeeltelijk om te zetten in een andere zorgvorm.

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de omzetting van voorafgaande vergunningen of erkenningen voor centra voor kortverblijf of woonzorgcentra en tot wijziging van de regelgeving betreffende de voorafgaande vergunning voor centra voor kortverblijf en woonzorgcentra

Dit besluit voorziet in een uitzondering op deze opschorting, met name door de mogelijkheid om voor bepaalde woongelegenheden een oproep te lanceren.

pdf bestandMinisteriële brief van 14 oktober 2016 bijzondere oproep indiening erkenningskalender voor WZC en CVK (2.69 MB)

Met deze brief werd een eerste oproep gelanceerd. Naar aanleiding van deze oproep werden 1.096 extra woongelegenheden toegewezen voor de jaren 2017 en 2018 en werd de erkenningskalender voor 65 woongelegenheden verschoven naar een vroeger kwartaal (besluit van 28 maart 2017 - zie boven).

pdf bestandMinisteriële brief van 24 oktober 2017 bijzondere oproep indiening erkenningskalender voor WZC en CVK (2.5 MB)

Met deze brief werd een tweede oproep gelanceerd. Naar aanleiding van deze oproep werden aan 161 woongelegenheden een erkenningskalender toegewezen voor het realiseren van een woonzorgcentrum in een gemeente waar nog geen woongelegenheden in een woonzorgcentrum erkend zijn (besluit van 14 december 2017 - zie boven).

pdf bestandBesluit van 15 september 2017 en ministeriële brief van 24 oktober 2017 over de erkenningskalender (6.34 MB)

In deze brief komen de volgende elementen aan bod:

 • het opschorten van aanvragen van voorafgaande vergunningen voor bijkomende woongelegenheden tot 31 december 2020;
 • het opschorten van het indienen van erkenningskalenders voor realisatie tot en met 2020.