Besluiten en brieven over de erkennings- en omzettingskalender voor woonzorgcentra en centra voor kortverblijf

De basisprincipes van de erkennings- en omzettingskalender worden vastgelegd in het besluit van 19 oktober 2018 tot vaststelling van de regels voor het verlenen van een erkennings- of omzettingskalender en tot wijziging van de regels voor de voorafgaande vergunning. Dit besluit wordt toegelicht in de toelichtingsbrief van 5 december 2018.

Toekenning van de erkennings- en omzettingskalender voor de periode 2020 – 2025

Met het pdf bestandbesluit van de administrateur-generaal van 22 mei 2019 (60 kB)werden beslissingen over de erkennings- en omzettingskalenders voor de periode 2020-2025 vastgelegd.

Het besluit omvat vier bijlagen:

Beslissingsrapport erkennings- en omzettingskalender

pdf bestandBeslissingsrapport erkennings- omzettingskalender 2020-2025 (1.6 MB)

In dit rapport staat een toelichting over de toepassing van de regelgeving, de beslissingsprincipes en de berekeningen voor de toekenning. Dit rapport heeft als doel om inzage te geven in het beslissingsproces voor de toekenning van de erkennings- en omzettingskalenders voor de periode 2020 – 2025.

“Hierbij vindt u de pdf bestandOmzendbrief uitstel erkennings- en omzettingskalenders (717 kB) van 5 mei 2021 van Vlaams minister Wouter Beke specifiek gericht aan de initiatiefnemers woonzorg die houder zijn van een goedgekeurde erkennings- en/of omzettingskalender, initieel toegekend voor de jaren 2021-2025, die hiervoor nog geen erkenning hebben aangevraagd.

In deze brief verzoekt de minister u als initiatiefnemer om uw toekomstplannen grondig te evalueren, en indien/zodra u zeker bent dat u het geplande initiatief niet tijdig kunt realiseren en/of in gebruik nemen, om nu al uitstel van de verleende erkennings- en/of omzettingskalender aan te vragen bij het Agentschap Zorg en Gezondheid.

U vindt vervolgens een toelichting bij de verschillende vormen van uitstel en de wijze waarop dit uitstel concreet moet aangevraagd worden.”