Besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2007 betreffende de preventie van de veteranenziekte op publiek toegankelijke plaatsen

Open dit besluit in de Vlaamse codex

Dit besluit mikt op sensibilisering en remediëring van legionellose door middel van het opleggen van een risicoanalyse en een beheersplan voor alle publieke gebouwen waar het publiek kan blootgesteld worden aan aerosol.