Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 over de financiering van sociale akkoorden

pdf bestandBesluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 tot financiering van sommige sociale akkoorden (825 kB)

Dit besluit regelt de financiering van een aantal maatregelen uit sociale akkoorden, zoals de vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan. Het geldt voor

  • de revalidatievoorzieningen
  • de woonzorgcentra;
  • sommige dagverzorgingscentra,
  • de centra voor kortverblijf;
  • de psychiatrische verzorgingstehuizen;
  • de multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve zorg;

: