Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2012 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2000

Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2012 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2000 tot vaststelling van de procedure voor de bijzondere erkenning van een centrum voor dagverzorging, wat de afstemming van die procedure op de procedure voor de erkenning van een dagverzorgingscentrum betreft. 

In dit besluit staat hoe een dagverzorgingscentrum een bijzondere erkenning moet aanvragen. De erkenningsvoorwaarden voor een bijzondere erkenning staan in het besluit van 21 september 2004.