Besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2012 betreffende de bepaling van de patiëntbijdrage in de centra voor geestelijke gezondheidszorg

Open dit besluit in de federale codex.

Dit besluit bepaalt de patiëntbijdrage in de centra voor geestelijke gezondheidszorg.