Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van de regels voor het verlenen van de voorafgaande vergunning voor sommige woonzorgvoorzieningen

Open dit besluit in de Vlaamse codex.

Dit uitvoeringsbesluit van het Woonzorgdecreet beschrijft de procedure voor het verkrijgen van een voorafgaande vergunning, een verzoek tot heroverweging en het vervallen van een voorafgaande vergunning. Voor de thuiszorg regelt het besluit hoe u een voorafgaande vergunning kunt krijgen voor een lokaal of regionaal dienstencentrum, of voor een dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds. Pas nadat u een voorafgaande vergunning verkregen hebt, kunt u een erkenning aanvragen voor een lokaal of regionaal dienstencentrum, of voor een dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds.