Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 betreffende erkennen van departementen en afdelingen medisch toezicht

Open dit besluit in de Vlaamse codex.

Dit besluit bepaalt de voorwaarden voor erkenning als dienst of afdeling medisch toezicht en de procedure die daarbij moet gevolgd worden.