Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 betreffende de subsidiëring en erkenning van partnerorganisaties en organisaties met terreinwerking via een beheersovereenkomst

Open dit besluit in de Vlaamse Codex.

Dit besluit regelt het sluiten van een beheersovereenkomst op basis van een oproep en de daaraan verbonden erkenning en subsidiëring van expertisecentra en uitvoerende organisaties op vlak van het preventieve gezondheidsbeleid.