Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers

Open dit besluit in de Vlaamse codex.

In dit uitvoeringsbesluit van het woonzorgdecreet vindt u onder meer de procedure die gevolgd moet worden om een erkenning voor een ouderen- of thuiszorgvoorziening aan te vragen (met een overzicht van de gegevens die daarvoor bezorgd moeten worden aan Zorg en Gezondheid). Het besluit bevat ook bepalingen over het wijzigen, schorsen en intrekken van een erkenning, het sluiten van de gebouwen van een voorziening en het verminderen of terugvorderen van subsidies. Het besluit regelt verder ook de aanmeldingsprocedure die geldt voor iedereen die op een georganiseerde, structurele manier woonzorg aanbiedt.