Besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2009 betreffende de Logo's

Open dit besluit in de Vlaamse codex.

Dit besluit regelt de erkenning, het werkgebied, de samenstelling, de opdrachten en de subsidiëring van de Logo’s. Deze versie van het besluit integreert de wijzigingen in het basisbesluit.