Besluit van de Vlaamse regering van 3 mei 1995 houdende erkenning en subsidiëring van palliatieve netwerken

Open dit besluit in de federale codex

Dit besluit bepaalt de procedure voor erkenning en subsidiëring van palliatieve netwerken.